Film populair bij CJP'ers Air Miles Filmlijn NFC Marketing Uit onderzoek blijkt dat film hoog op de agenda staat bij jon geren. Reden voor CJP om de samenwerking met de filmbran- che te willen versterken en extra activiteiten op te starten. De CJP-korting loopt alweer enige tijd: leden van de Culturele Jongeren Pas (550.000 jongeren in de leeftijd van twaalf tot zesentwin tig jaar) krijgen van maandag tot en met donderdag €1 korting in bios coop en filmtheater. Eind vorig jaar hield CJP een onder zoek onder hun leden. Jongeren noemen naar de film gaan (75%), CD's kopen (54%) en naar een museum gaan (52%) als de top drie aan activiteiten waar ze korting krij gen met hun pas. Het CJP magazine, tegenwoordig Unzip geheten, is onder CJP jongeren de bekendste manier om op de hoogte te blijven van activiteiten en aanbiedingen. Ging in 2000 nog 95% van de CJP'ers tenminste één keer per jaar naar de bioscoop of een filmhuis, in 2002 was dat percentage gestegen naar 99%. Naar de film gaan blijft ook de populairste culturele acti viteit die CJP jongeren onderne men: 26,5% gaat één keer per twee weken of vaker naar de bioscoop. Extra activiteiten CJP wil haar filmaanbiedingen ver der uitbreiden. Zo had CJP op de Megafestatie een variététent met diverse films en activiteiten en wordt er in september een CJP Stedentrip georganiseerd met een speciale filmactie in Groningen. De mei-maand was redelijk succes vol voor de Air Miles Filmlijn. De resultaten van juni vielen echter lager uit. Niet alleen het mooie weer, maar ook de 2 voor 1 actie was hier debet aan. Inmiddels hebben de betrokken partijen afgesproken de samenwerking voort te zetten. Men verwacht dat er nog voldoende groeimogelijk heden zijn. De afgelopen maanden heeft Air Miles de Filmlijn extra ondersteund in de communicatie. De spaarders zijn inmiddels bekend met de actie en noemen de Air Miles Filmlijn als derde mogelijk heid om hun Air Miles te verzilve ren. Air Miles blijft de Filmlijn promotio neel ondersteunen. De digitale mailing die is verstuurd naar ruim 450.000 spaarders leverde direct veel resultaat op. In de mailing stonden diverse zomerfilms centraal en spaarders konden de film naar keuze direct online reserveren. Handboek Het blijft belangrijk om de mede werkers goed te informeren over de Air Miles Filmlijn. Daarom stuurt NFC Marketing deze maand een Ook kun nen distri buteurs inhaken op de the ma's van het maga zine. Bent u geïnte resseerd in de acties van CJP, dan kunt u contact opnemen met Astrid Honing,020-5210220.Via CJP is ook meer informatie over het jongeren- onderzoek beschikbaar. Let op: binnenkort stuurt CJP weer een nieuwe zending raamstickers en posters naar de bioscopen en filmtheaters. Gebruik ze! handboek uit naar de bioscopen. Er bestaat nog steeds het misver stand dat spaarders hun kaarten een half uur voor aanvang moeten afhalen. Dit is niet nodig: de spaarder heeft immers betaald met Air Miles. Het handboek bevat ook tips om de actie succesvoller te maken. Het handboek wordt eind juli rondgestuurd en is vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar via www.nvbinfocentrum.nl. Ida Borman is marketing manager van NFC Marketing. 1 6 HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 20