CINETOON SERVICE naar Digital Cinema wordt in elk geval veel gemakkelijker door de toegenomen programmeeropties. Commercials, digi tale speelfilms, het Event Channel en speciale business events kunnen voor voldoende dekking zorgen, mits de exploitant de commerciële mogelijkhe den ziet én voldoende uitbuit. Digital Cinema kan 35 mm projectie voorals nog niet vervangen, simpelweg omdat het gros van de bioscoopfilms nog als 'ingeblikt celluloid' wordt gedistribu eerd. Een combinatie van 35 mm met Digital Cinema is echter zeer goed reali seerbaar, bijvoorbeeld in een speciale 'events'-zaal. Het financiële plaatje komt er in elk geval een stuk gezonder uit te zien. Met het aangekondigde Event Channel van Eurol080 is de terugverdientijd van een investering in Digital Cinema - afhankelijk van de con figuratie ligt die tussen de 50.000 en 100.000 euro - wellicht nog korter dan bij een conventionele filmprojector. Bovendien kan het filmhuis nieuwe markten aanboren die voorheen onbe reikbaar waren. Een belangrijke kans om 'new business' te ontwikkelen! CTS, onafhankelijk advies CTS kan u alles vertellen over Digital Cinema en het nieuwe Event Channel. U krijgt altijd het best mogelijke advies, zowel technisch als bedrijfseconomisch. En dat gebeurt 'ongekleurd', omdat CTS zowel analoge als digitale projectie kan leveren inclusief speciale apparatuur om beide technieken naast elkaar als één systeem te gebruiken. Voor bioscoopprojecten verzorgt part- nerbednjf D&MS het complete ont werp, de engineering en de realisatie onder supervisie van de CTS-projectlei- der. De combinatie CTS met D&MS garandeert een 'best quality' eindpro duct voor de opdrachtgever. Informatie: CTS Oud-Gastel, telefoon +31 (0)165 514 963

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 28