Salaristabel NVB per I juni 2003 stap 0 0 maanden stap 1 6 maanden Stap 2 12 maanden Stap 3 24 maanden Stap 4 36 maanden Stap 5 48 maanden Stap 6 60 maanden na behalen basiscur sus techniek 8,09 8,09 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 7,50 7,50 9,26 10,64 12,12 9,25 9,92 11,44 7,64 7,64 7,76 7,94 9,60 10,84 3 12,34 f 9,56 10,24 11,75 7,94 9,94 11,043 12,58 9,88 -' 10,57 12,053 10,26 10,48 10,72 -> 11,01 f 11,21 3 11,44 3 11,75 J 12,34' 12,64 12,95 verklaring van de schalen: schaal 1 servicemedewerkers, onderhoudspersoneel en licht administratief personeel schaal 2 leerling operateur schaal 3 operateur A schaal 4 operateur B schaal 5 chef operateur technisch manager schaal 6 administratief personeel secretaresse schaal 7 bedrijfsleider A assistent bioscoopmanager schaal 8 bedrijfsleider B bioscoopmanager opmerking Bij goede beoordeling en na behalen van twee uit vier aangeboden cursussen 2 Op uitnodiging werkgever, na behalen cursus basistechniek en uurloon voor alle uren 3 Bij goede beoordeling algemene opmerking In schalen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 wordt van alle noodzakelijke cursussen verondersteld dat die behaald gaan worden en dat deze zijn begrepen in het uurloon. Het betreft hier onder andere de cursussen agressie, bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne en gastge- richt werken. Voor de schalen 1 en 2 geldt het minimumjeugdloon voor werknemers van 22 jaar en jonger. vast cursusaanbod voor servicemedewerker Omgaan met agressie bedrijfshulpverlening sociale hygiëne gastgericht werken beoordelingscategorieën 1 uitstekend 2 voldoende 3 onvoldoende (geen stap in salaris) HOLLAND FILM NIEUWS - 29

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 32