spotlight De actiebereidheid is groot in bioscoop Movie Unlimited te Zevenaar. Albert Schoenmaker maakt furore met ludieke festivitei ten rond nieuwe films. Funlimited heet de achterlig gende onderneming, die hij met Albert Jan en Yvonne Vos runt. De 100e actie, terwijl Movie Unlimited net vijftien maan den open is? 'Dat zou best kunnen, we hebben er zeker één per week, soms zelfs twee.' Wat moet ik me bij zo'n actie voorstellen? 'Zoals nu met The Hulk: het com plete theater is in het groen. Met 2 Fast 2 Furious hadden we gevraagd met de mooiste auto van Nederland langs te komen. Of laatst met Anger Management, toen kwam Emile Ratelband zijn peptalk geven. Deed hij helemaal gratis, vol gens eigen zeggen om dat ie graag geassocieerd wil worden met zon theater als het onze.' Hoe zag de mooiste auto van Nederland eruit? 'Er kwamen de meest vreselijke sleeën langs, van uitgebouwde Japanners tot echte pooierbakken. Het was die zondagmiddag plak kerig warm, maar bij ons was de tent uitver kocht.' En de straat stond vol met auto's. Hoe is de samenwer king met de gemeente? 'Voor al onze evenementen vragen wij keurig een vergunning aan. De samenwerking met de gemeente is uitstekend. Kijk, het gaat ons er niet alleen om die bioscoop draaiende te houden, als subdoelstelling willen wij het mooie nieuwe centrum van Zevenaar levendigheid geven.' Hoe kom je op je ideeën? 'Zeer regelmatig gaan we met z'n allen aan de overkant zitten, bij feestcafé De Huuskoamer, en dan nemen we de releaselijst door. Dan komen de ideeën vanzelf.' Dus dat doe je met je perso neel? 'Ja, met onze caissières en service personeel. Daar zitten echte talen ten bij.' Krijg je ook support van de filmverhuurders? 'Wat posters en merchandising betreft gaat dat prima. Ze weten dat wij er ook wat mee doen. Elke week kunnen ze op onze website zien welke acties we op het pro gramma hebben.' Wat leveren al die acties nou helemaal op? 'Ja, collega-exploitanten vragen me dat ook wel eens. Het levert wel degelijk wat op. In ons eerste jaar hebben 108.000 bezoekers gehad. Dat is ongelofelijk veel voor een stad met 21.000 bewoners. Er zijn weinig theaters tegenwoordig die in het eerste jaar break-even draaien.' Als ik nou een grote wereld ster voor je zou kunnen regelen, wie zou je dan het liefste hebben? 'Jim Carrey. Ooit zag ik op een con tactdag in het Grand in Amersfoort Dumb Dumber. Van begin tot het einde heb ik, samen met Albert Jan Vos, dubbel gelegen van het lachen. Die man maakt echt iets los.' Nu staat op de releaselijst Calender Girls, blote dames op de kalender 'Ja, wij kunnen wel een leuke actie bedenken. Maar ik heb gelukkig vier compagnons die ons een beetje in toom houden.' Wat denk je, ga je dit succes in Kampen overtreffen? 'Je weet maar nooit. Eind 2004, begin 2005 openen wij daar ons nieuwe Movie Unlimited complex met drie zalen en 400 zitplaatsen. Wij gaan natuurlijk voor hetzelfde resultaat!" 34 - HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 37