interessante blik gegund achter de schermen bij de totstandkoming van hulpmiddelen en speelgoed voor kinderen met een handicap. De naam Pietje Bell Center werd gekozen omdat de opbrengst van de galapremière van 'Pietje Bell' van afgelopen november werd gebruikt voor de audio visuele inrichting van de nieuwe ruimte. Eline Danker, directeur van Buena Vista, distributeur van 'Pietje Bell', opende de tentoonstelling. FEESTELIJKE OPENING SCHOOL Een week voordat het Pietje Bell Center voor de eerste keer werd gebruikt, werd op feestelijke wijze de uitbreiding gevierd van de vestiging van de Scholen gemeenschap Mariëndael. De uit breiding kwam tot stand mede dankzij de steun van Bio. De opening gebeurde door burgemeester Krikke van Arnhem. Ook René Froger, die zich als ambassadeur blijft inzetten voor Bio, was bij de opening aanwezig. Tot grote vreugde van alle leerlingen en medewer kers bracht hij het nummer This is the Moment ten gehore. Na afloop van de openingshandeling werd met een rondleiding getoond hoe de uitbreiding heeft uitgepakt en werd duide lijk welke bete kenis de school heeft voor haar leerlingen. BN'ERS IN DE WEER VOOR BIO Door het grote succes van de verkoop van de door kinderen met een handicap beschilderde Bio-borden, ontstond het idee een schildersessie te houden voor bekende Nederlanders. Op 21 mei verzamelden een grote groep enthousiaste BN'ers zich in het Larense restaurant Oesters aan de Brink van Bio-ambassadeur René Froger. Onder de aanwe zigen waren onder andere Ruud Gullit, Anita Meyer, Caroline Tensen, Erik de Zwart, Ralph Inbar, Jan des Bouvrie, Jaap Jongbloed en Idols-ster Jim. Ook burgemeester drs. E.J. Roest van Laren verfde enthousiast mee. Onder grote belangstelling van de vaderlandse pers en massaal toegestroomde fans van onder andere Jim werden er gedurende de middag aan vijf tafels in totaaJ 160 borden beschilderd. De borden werden beschikbaar gesteld door het magazine VT Wonen. In de komende periode worden de unieke borden, die ieder minimaal 100,- moeten opbrengen, in

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 5