afdeling van Bio-Kinderrevalidatie, met de vraag of zij lid willen worden van Young Variety en of zij zich willen inzetten voor het werk van Bio. Personen die daar bezwaar tegen hebben, kunnen dat kenbaar maken door contact op te nemen met Bio-Kinderrevalidatie via telefoon 026-4836600, fax 026-4836605 of e-mail info@bio-kinderrevalidatie.nl. BIO NEEMT AFSCHEID VAN VOORZITTER Eind maart trad de heer W. van Dommelen terug als voorzitter van Bio-Kinderrevalidatie. Na zich sinds het begin van de jaren tachtig als bestuurslid te hebben ingezet voor Bio, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, werd hij tijdens een bijeenkomst op passende wijze bedankt voor zijn werk. Hij ontving de gouden kraai uit handen van zijn opvolger, de heer drs. M. Gerschtanowitz. BIO-BBQ Elk jaar vindt er aan het einde van de zomer op het terrein van Bio een barbecue plaats. Deze is niet alleen bedoeld voor vakantie- gasten, maar ook voor relaties van Bio- Kinderrevalidatie. Het is een uitstekende manier om op een ontspannen wijze te worden bijgepraat over de actuele stand van zaken bij Bio Kinderrevalidatie. Schrijft u dus maar alvast in uw agenda: donderdag 31 juli aanstaande, Bio-BBQ in Arnhem. COLOFON Meer informatie over de Stichting Bio-Kinderrevalidatie en haar activiteiten is te verkrijgen via BIO-KINDERREVALIDATIE Wekeromseweg 8 9 6816 VS Arnhem Tel. 026 - 483 82 01 Fax 026 - 483 84 54 e-mail: info@bio-kinderrevalidatie.nl ofbiovariety@wxs.nl www.bio-kinderrevalidatie.nl - Bankrekening: ABN/AMRO 41.17.42.000 Bio-Bulletin is een uitgave van Stichting Bio-Kinderrevalidatie. Vormgeving: Marcel Rood - AdStudio Redactie: Fred de Haas en Jeroen Huijsdens VOOR GOEDE DOELEN

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 7