inhoud DE STRIJD TEGEN DE PIRATEN Hollywood maakt zich grote zorgen over het tempo waarin de nieuwste bios coopfilms op illegale wijze beschikbaar komen voor een groeiend publiek. Reden voor ongerust heid? TERUGBLIK OP CINEMA EXPO Hoewel er in de filmsector veel gebeurt, kwam er tijdens Cinema Expo opvallend weinig nieuws naar buiten. Digitale cinema was wederom een veelbesproken onderwerp. In tegenstelling tot de verwachtin gen moeten de exploitanten en bezoekers het hierbij vooral stellen met 'Other Digital Stuff'. HOLLAND FILM NIEUWS MICHAELCAINE BRENDAN FRASER 14 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP oog 9e jaargang nummer 53 - Juli 2003 Holland Film Nieuws, het magazine voor het film- en bioscoopbedrijf Uitgever Stichting Holland Film Land Eindredacteur Jeroen Huijsdens Bladcoördinator Riet Zegers Medewerkers Anne Marie van Vollenhoven Lucia Alleman Frank de Neeve Frank Bruinsma Ida Borman Frank Smit Marije Sietsma Frank van der Putte Gerard Bunnik Dirk de Lille Beeldredactie Conny Huijsdens Advertenties Riet Zegers Redactiecommissie AdWeststrate (blad manager) Anne Marie van Vollenhoven Hans Pos Vacature Redactieadres Van Eeghenstraat 34 1071 GH AMSTERDAM Telefoon: 020-6793843 Fax: 020-6732963 E-mail: lifn@worldonline.nl Vormgeving drukwerkbegeleiding René Gleusteen Schelpenhoek 156 1112 DM DIEMEN Telefoon: 06-54315736 Fax 020-4166375 Email: rgvorm@euronet.nl Holland Film Nieuws is een uiteave van de Stichlim Holland Film Land in i Het magazine is bedoeld voor alle medewerkers var leden van de Nederlandse Vereniging van Bioseoopexploitanten (NVIJ) en de Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) en de overige aan t Nederlandse Federatie voor de Cinematografie gelie organisaties, betrok'" ding en uitdrukkelijke goedkeuring van de eindredac- r\nn artikelen en/of uitspraken kunnen geen rechten Piraten liggen op de loer (beeld uit Pirates of the Caribbean). in Cbristie's nieuwste DLP cinemaprojector is er klaar voor.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 8