THE LEGEND VANAF 14 OKTOBER TE ZIEN IN DE NEDERLANDSE VERSIE met stemmen van o.a. Tygo Gernandt en Frédérique Huydts 6 magazine van het film- en bioscoopbedrij FiWlllJ/iMIUIKWlIl JULIO FERNANDE2 WEI MAM KIERNAH ER1C CONNOLLY ««FEW BJENO OSCAR ARAUJO DANIEL SAIZ CARLÜi RUI/ Ot MtNüU/A ^:lDLYOS JCRCICüBI\0 :-: "«HELE COKNOUY::lü:-:^C0RODRIGJEZ SICAIIOSFERNANDtZ"tJÜÜOFERNANOEZ vi:V?VÏJ0SEPPOZO OirT^ WW.EICIMHELEGEND.CCV ffl v "6»»»

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2004 | | pagina 1