Operateurs opgelet! Via de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) kwam een oproep binnen van Dirk Biewinga, operateur van Filmhuis De Keizer in Deventer. Holland Film Nieuws roept de opera teurs onder haar lezers op hiervan kennis te nemen. ontwikkelen. KTS is vanuit de praktijk ontstaan en groeit gestaag door. Ondertussen werkt ook een aantal andere bioscopen, die een eigen inbreng in aanvullingen op het pakket hebben gehad, met het programma. KTS heeft een Internetreserverings systeem, waarbij ook vanuit de huis kamer reserveringen geannuleerd en gemuteerd kunnen worden. Het systeem is gekoppeld aan een voice recognition-telefoonsysteem en heeft ook een bezoekerspasfunctie. Daarnaast kunnen plaatsen gereser veerd en betaald worden met het systeem van Beep!. Beep! Het Beep'-kassasysteem is onderdeel van een concept, dat ook modules bevat voor mobile ticketing en bome tickeling. Het kassasysteem wordt op de lokale kassaserver geïnstalleerd. Deze communiceert met een centrale server voor het inboeken van Internetreserveringen en via Beep! verkochte mobile tickets. Indien de verbinding wegvalt, kunnen er offline tickets worden verkocht. Wekelijks dient de manager het filmprogramma via een centrale programmeringstool in het kassasysteem in te voeren. De dagrapportages worden automatisch gegenereerd en per e-mail aan de bioscoopmanager gestuurd. De consument kent Beep! als ticket service op de mobiele telefoon, waar mee direct een kaartje voor een voor stelling of evenement kan worden gekocht. Er komt dan een 2D-barcode op de mobiel, die bij de ingang van de locatie met een scanner wordt afgelezen. Einde van de caissière? De versnippering van de Neder landse bioscoop- ticketmarkt brengt een wild groei aan Internet- reserveersites met zich mee, wat onduidelijkheid schept voor de consument. Het zou goed zijn als er toch één portal bleef bestaan, zoals Belbios, waar de filmliefhebber het landelijke filmaan- bod kan volgen en indien gewenst reserveren of kopen. Is mobile ticketing de toekomst voor de bioscoopticket? Dat zou kunnen, maar vooralsnog blijft het gebruik van Beep! in de aangesloten bioscopen achter bij de verwachtingen. Percentages van 10% worden genoemd. De komende jaren zal naar verwach ting wel het aantal reserveringen sterk afnemen. Er zal een grotere nadruk komen te liggen op reeds gekochte kaartjes, bijvoorbeeld via het Internet, wat de nadelen van de zogenaamde no-shows elimineert. Sommigen zien daarin een grotere rol weggelegd voor klantenkaarten, wel licht ten koste van de algemeen geac cepteerde bioscoopbon.Anderen zien echter, vanwege de Nederlandse angst voor creditcardbetalingen over het Internet, een toekomst weggelegd voor thuis-pinnen, in combinatie met het thuis printen van het kaartje. Maar of dat de caissière zal doen verdwij nen? Ik hoop het niet. Met dank aan de geportretteerde caissières. Voor meer informatie over de bespro ken systemen: Beep!: wwrw.beep.nl 010-2110203 (Maurits Falkenreck) Compeso: www.compeso.com 00 49 2131 12479 0 (Mare Garweg) Digital Genius: www.digitalgenius.be 00 32 32 97 77 71 Games Troch) KTS: 0521-512900 (Ludie Vos) Noctua: www.noctua.nl 030-2444844 (Joyce Datema) ShowSoft: wwrw.ticknology.nl 020-6167895 (Martin van Moorsel) ticket.international: www.ticket-inter- national.com 00 49 6592 95 99 0 (Cara Koster) Ticketlab: www.ticketlab.nl 06-25120606 (Mark van der Gugten) Way2Cinema: www.TixWay.com 0294-238411 (André-Marc van der Wulp) 'Er is een idee geboren om operateurs in heel Nederland contact met elkaar te laten houden via e-mail. We hebben daar al een klein beetje ervaring mee in het DocuZone/Cinemanet gebeuren', aldus Dirk Biewinga. Het doel van deze mail- rondes is om vragen van collega-opera teurs te kunnen beantwoorden en oplos singen voor problemen te kunnen aan dragen. Niet geheel ten onrechte attendeerde de NVB Dirk Biewinga erop dat de website van de NVB, www.nvbinfocentrum.nl, beschikt over een forum dat zich uitste kend leent voor deze vorm van informa tie-uitwisseling. Bij deze dus de oproep aan operateurs zich vooral aan te melden op de website van de NVB en het forum te bestormen met vragen en antwoor den, tips en suggesties. HOLLAND FILM NIEUWS - 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 11