Terugkijken op 2004 Albert Heijn Filmweken 2005 lijken aanstaande NFC NFC Marketing Er werd dit jaar met enige spanning uitgekeken naar de presentatie van NFC voorzitter Wilco Wolfers tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brancheorganisatie. Na jaren van groei ('99 was ook iets minder), moest er in 2004 flink worden ingeleverd. De vraag was hoe de NFC de teruggang zou verklaren. Door Jeroen Huijsdens Wolfers begon zijn toespraak, op dins dag 11 januari in Pathé Tuschinski, op slimme wijze door bewijs te zoeken voor enkele uitspraken die in de afge lopen periode in de media waren ver schenen. Zo zouden bioscopen flink duurder zijn geworden, iets dat niet The Lord of the Rings: The Return of the King, de hoogste omzet in 2004 (A-film). wordt onderbouwd door de cijfers. De prijsstijging over de afgelopen twee jaar zou 4,28% bedragen in plaats van de in de media gerappor teerde 44%. Dat de Nederlandse bios coopsector een matige kerst achter de rug heeft, is volgens de NFC voor zitter grotendeels te verklaren door het feit dat de feestda gen precies in het weekend vielen, hoogst ongelukkig voor een sector die het vooral van weekenddagen moet heb ben. Bovendien moet de invloed van The Lord of the Rings in de vorige kerstperio des volgens Wolfers niet wor den onderschat. Uiteindelijk kwam het er op neer dat de bezoekcijfers over 2004 10,4% lager uitvielen dan in 2003. Qua recette was er een afname van 7,41% waar te nemen. Naast de hier boven genoemde kerstverkla ring, zorgde de enorme invloed van het EK-voetbal (Wolfers sprak van het Dick Advocaat-effect), de Olympische Spelen alsmede het ontbreken van een James Bond film en de teleurstellen de opbrengsten van enkele voorspelde blockbusters, voor een minder resultaat in 2004. Wolfers ging ook in op de tegenvallende cijfers voor de Bij het ter perse gaan van deze edi tie van Holland Film Nieuws werd de laatste hand gelegd aan de prin cipeovereenkomst tussen Albert Heijn en de NFC over de nationale 2 voor 1 actie voor 2005.'We zijn bezig met de laatste onderhandelin gen, maar het ziet er veelbelovend uit', aldus NFC Marketing voorzitter Wilco Wolfers. 'Als alles gaat, zoals ons nu voor ogen staat, wordt het een actie als nooit tevoren. Qua omvang en insteek is hij vergelijk baar met de enorm succesvolle Disneyweken zoals die in het najaar van 2004 bij Albert Heijn plaatsvonden. In 2005 zal niemand om de Filmweken heen kunnen.' Nederlandse film. Er werden 36% min der kaartjes voor Nederlandse films verkocht. Het marktaandeel van het bezoek aan Nederlandse film nuan ceert dit beeld weer enigszins. Want het aandeel liep 'slechts' met 3,83% terug. Volgens de NFC voorzitter moet het film- en bioscoopbedrijf'zich geen recessie laten aanpraten.' Er zijn vol doende signalen dat er veel groeipo tentieel aanwezig is. De Nederlandse film komt na veel onduidelijkheid over het filmstimuleringsbeleid weer in rustiger vaarwater zodat plannen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn er voldoende nieuw bouwplannen van exploitanten om de toekomst met vertouwen tegemoet te zien. Wel riep Wolfers de politiek op iets te doen aan de merkwaardige wetgeving op het gebied van filmdief stal. 'Het is te gek voor woorden dat je illegale content volgens de wet gewoon mag downloaden', zo liet hij Holland Film Nieuws na afloop nog weten. HOLLAND FILM NIEUWS - 1 3

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 13