2004: geen record voor de bon, wel weer een fantastisch jaar! 'ÊÊk 7» 5° Nationale Bioscoopbon De bioscoopbon heeft niet aan populariteit gewonnen in 2004, maar het MaDiWoDo-bioscoopkaartje wel en samen hebben ze voor meer bezoekers dan ooit gezorgd! In dit arti kel een korte terugblik op 2004 en verder veel vooruitkijken. ALEXANDER Door Frank Stnit De bioscopen hebben het helaas laten liggen in 2004, met name in decem ber. De verschillen waren groot. Soms heel groot. Utoplis wist het jaar met Nationale Bioscoopbon 1995 een kleine plus (1,4%) te eindigen. Na Pathé en Jogchem's is Utopolis nu de grootste bisocoopbonnenverkoper onder de bioscopen. De onafhankelij- ken hebben in 2004 5,7% minder ver kocht. De oorzaak moet vooral gezocht worden in het succes van de andere verkoopkanalen en bij de lage prioriteit die veel theaters aan de actieve verkoop van bonnen geven. Uit onderzoek van enkele jaren gele den bleek toen al dat veel exploitan ten riepen:'De bon verkoopt zichzelf.' Helaas, niets is minder waar... Outlets in 2004 Het beeld van de verkopen bij onze andere verkooppunten zag er in 2004 over het algemeen beter uit. De WV's hebben 8% minder verkocht, voorna melijk doordat het aantal vestigingen 14 - HOLLAND FILM NIEUWS terug is gelopen. De toevoeging van veel postagentschappen heeft de slui ting van een aantal postkantoren gecompenseerd. Gebrek aan zichtbaar heid is de grootste hindernis voor groei bij deze out lets. Free Record Shop heeft weer een enorme groei gerealiseerd in 2004. Evenals in 2003 overigens. De opname van de bon van 10 in hun assorti ment heeft mede bijgedragen aan een omzetstijging van 54%. Business-to-Business in 2004 De MaDiWoDo-kaart heeft het weer fantastisch gedaan in 2004. De bios coopbon heeft daar een beetje onder geleden, maar dat werd grotendeels gecompenseerd door goede verkopen in de relatiegeschenkenmarkt, met name in november en december. Het jaar 2004 Ten opzichte van de daling van het bios coopbezoek heeft de bon het goed gedaan. De verkopen bij de bioscopen en filmtheaters hadden beter gekund en ook bij postkantoren en WV's had meer gerealiseerd kun nen worden. Free Record Shop ver koopt nu ongeveer net zo veel als de postkantoren, terwijl ze in 2002 nog ongeveer de helft deden. Voor zover de interpretatie van de cijfers. Net zo belangrijk is de evaluatie van de mar- ketinginspannigen. Nationale Bioscoopbon tien jaar In juni 1995 werd de bioscoopbon de Nationale Bioscoopbon. In 1994 bedroeg de omzet zo'n 2,7 miljoen, in 2004 was het 9,8 miljoen. De bioscoopbon heeft zich de afgelopen jaren bewezen als het succesvolste marketinginstrument van de branche. Ieder onderzoek toont aan dat het extra bezoeken oplevert. Inmiddels zo'n half miljoen per jaar! Dat is natuurlijk heel mooi, maar het kunnen er nog meer zijn. Het merk Nationale Bioscoopbon in 2005 Er moet weer aan het merk gewerkt worden in 2005. In alle doelgroepen moet het merk meer vrienden maken, het merk moet relevant zijn, aantrek kelijk en ga zo maar door. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar iedere consument heeft een bepaald gevoel bij een bepaald merk en dat gevoel bepaalt of een product in aanmerking komt om gekocht te worden. Dat gevoel is te beïnvloeden door marke- Nationale Bioscoopbon 2005 Special Eclition Golden Eye 1995 tinginspanningen. De positionering als het leukste cadeau in het donker kan nog wel even mee, evenals het cam pagnebeeld met de hand. Het merk en de pay-off moeten verder geladen worden en dat doe je het snelst met beeld en geluid. De Bioscoopbon - Vet bard 35 mm commercial is de eerste van een nieuwe generatie commer cials die de bioscoopbon als cadeau een positieve lading geeft. Er zijn op dit moment drie commercials in post productie, die datzelfde doen. Op het witte doek kan de boodschap het krachtigst verteld worden, maar ook op televisie moet de bon vrienden maken. Door ons te koppelen aan films maken we de bioscoopbon rele vant en actueel. Dat blijven we met name op radio doen in 2005. Bioscopen in 2005 Naast de nieuwe 35 mm commercials zal er veel aandacht worden besteed aan nieuw POS-materiaal en het plaat sen daarvan. Wij zullen nog meer ons best doen om alle exploitanten er van te overtuigen dat de bioscoopbon een prominente plaats verdient, omdat deze zich direct doorvertaalt in extra bezoekers. Outlets in 2005 Bij al onze outlets zullen we nog beter zichtbaar moeten wor den. Acties bij postkantoren en Free Record Shop zullen daar zeker bij hel pen. Bij de WV's is zicht baarheid rela tief gemakkelijk te realiseren en daar zullen we dan ook regelmatig nieuwe posters in combinatie met films, die op dat moment gaan draaien, naar toe sturen. Business-to-Business 2005 De focus van onze communicatie in de premium- De site www.bioscoopbon.info (speci aal voor de b-to-b markt) heeft net een opfrisbeurt gekregen. En meer in 2005... Behalve het bovenstaande zit er nog meer in de pen voor 2005. Op dit moment is het nog te vroeg om er ver der op in te gaan, maar er liggen een paar plannen, die binnen de branche besproken worden op dit moment en die de bioscoopbon en het bezoek een grote impuls kunnen geven. Wellicht dat wij die plannen kunnen presenteren op de volgende contact dag, 1 maart inAlmere. Tot slot Gefeliciteerd met tien jaar Nationale Bioscoopbon! De doelstelling is nog altijd hetzelfde: er moeten nog meer mensen naar de bioscoop en het film theater. Dus ook voor 2005 geldt voor u: actief meer bioscoopbonnen ver kopen. Voor ons betekent het meer MaDiWoDo-kaartjes verkopen. Zo sim pel is het! markt zal in 2005 weder om liggen op het succes van acties met de Nationale Bioscoopbon. We voegen daar het bewijs aan toe dat be drijven een bioscoopbo nactie na verloop van tijd weer herha len. Daar hebben we inmiddels veel voorbeelden van. Ook zullen we de bon in de relatiegeschenkenmarkt meer onder de aandacht brengen. Special Edition Alexander. 2004 Frank Smit is commercieel manager Nationale Bioscoopbon HOLLAND FILM NIEUWS - 1 5

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 14