HUIZENGA GROUP we've got mail Huizenga denkt ook aan de jeugdige bezoekers! C cast VERHUIZINGEN UTRECHT HOLLAND FILM NIEUWS Cynthia Marras heeft per 1 januari jongstleden haar werkzaamheden neergelegd als marketing assistent bij bioscooponderneming Utopia. Eveline Stuijvenberg, tot voor kort educatief en publiciteitsmedewerker van Filmhuis Den Haag, heeft na vijf jaar een punt gezet achter haar werk voor het filmhuis. Ze is sinds kort werkzaam bij Digital Playground, als educatief medewerker. Gabriël Maassen is de opvolger van Femie Willems als directeur van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), zo werd halverwe ge januari bekend gemaakt. Maassen, die al werkzaam was bij het NIF, werk te daarvoor onder andere bij de KRO televisie als afdelingshoofd jeugd-jon- geren en was directeur van een pro ductiebedrijf gespecialiseerd in edu catieve projecten. Monica Muns van UIP, die sinds 1992 werkzaam is als Management Assistant van Max van Praag, is per 1 januari 2005 benoemd tot Print Manager PA to the General Manager. Monica werkte altijd al als- zodanig, maar ze heeft er nu dus ook de officiële titel voor gekregen. Filmdistributeur Park Junior is ver huisd. Harry Peters en zijn team zijn vanaf heden te vinden aan: Albert Loethoelistraat 244 1111 LA DIEMEN Het telefoon- en faxnummer zijn ongewijzigd gebleven. Net, evenals de e-mailadressen. RECTIFICATIE In het hoofdartikel van de vorige editie van Holland Film Nieuws, 'Een blik in de toekomst', is een storende fout ongecorrigeerd geble ven. Op pagina 8 staat de uitspraak vanWilco Wolfers:'We zitten in Nederland met de idiote situatie dat uploaden mag, ook al gaat het om illegaal verkregen materiaal, maar downloaden niet.' Dit moet anders om zijn: downloaden mag wel, maar uploaden niet. Wilt u wat kwijt over uw werk? Heeft u een uitgesproken mening over een film- of bioscooponder werp? Is er iets waar u op wilt reageren? Houd het dan niet voor u. Laat het ons weten. Stuur uw brieven of e-mails naar: Holland Film Nieuws Van Eeghenstraat 34 1071 GH Amsterdam, fax 020-6732963, e-mail hfn@worldonline.nl Ik maak bezwaar tegen de passage in het artikel van Dirk de Lille in Holland Film Nieuws van december 2004. Op bladzijde 37 staat: 'Terwijl de burge meester van Utrecht al tien jaar lang in de opening van het filmfestival de bouw aankondigt van een supercom plex.' Indien het bovenstaande juist zou zijn, zou een schampere opmerking daarover inderdaad op zijn plaats zijn geweest. De feiten zijn echter anders: de burgemeester van Utrecht heeft voor het eerst iets gezegd over de bouw van een megaplex op het Jaarbeursterrein bij de opening van het Nederlands Film Festival 2003, en heeft deze bouw bij de opening van het festival 2004 officieel aangekon digd. Ik ben van mening dat zulke feitelijke onjuistheden ook in een humoristisch bedoeld artikel misplaatst zijn en dat dit moet worden gecorrigeerd. Met vriendelijke groet Dr.J.Ph.Wolff I- 36 zitjes in één systeem - makkelijk opstapelbaar - verrijdbaar - eenvoudig op te bergen Postbus 9434 I 3506 GK UTRECHT Telefoon (030) 261 39 13 I Telefax (030) 261 67 68 E-mail: info@huizenga.nl I www.huizenga.nl

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 5