'De komende jaren zal naar verwachting wel het aantal reserveringen sterk afnemen. Er zal een grotere nadruk komen op reeds gekochte kaartjes, bijvoorbeeld via het Internet, wat de nadelen van de zogenaamde no-shows elimineert! CRM, customer relations manage ment. Way2Cinema Hoe onrepresentatief mijn plaatselijke onderzoekje was, blijkt wel uit het feit dat het kassasysteem waar een groot deel van de Nederlandse bios copen mee werkt,TAS vanTixWay uit Weesp, helemaal niet vertegenwoor digd was. Met dit DOS-programma, ontwikkeld in een tijd waarin de woorden Internet en mobiele tele foon nog exotisch klonken, kun je prima kaartjes verkopen, programme ren en rapporteren, maar een moder ne bioscoopmanager wil meer. Daarom ontwikkelde TixWay Way2Cinema, dat momenteel aan bioscopen wordt aangeboden en in april voor het eerst geïnstalleerd zal worden. Way2Cinema is een modulair inge richt systeem, waaraan gemakkelijk nieuwe modules gekoppeld kunnen worden. De standaardversie Way2Cinema basic wordt aangeboden als upgrade van TAS. Daarin zit alles wat nodig is om als onafhankelijke bioscoop te kunnen functioneren. Daarnaast zijn er modules voor mar- keting/CRM, loyaliteit, financiën, buf fet en geavanceerde rapportage. Het systeem wordt lokaal geïnstal leerd, maar is wel via het Internet toe gankelijk, bijvoorbeeld voor het opha len van updates. Way2Cinema kan gekoppeld worden aan externe syste men en ook een koppeling naar e-tic- keting is mogelijk. Met het systeem kunnen gescande barcodes van bios coopbonnen direct worden inge voerd, pinapparatuur kan eraan en van de uitgebreide CRM-module. Dolphin (zo genoemd 'omdat het zo intelligent en vriendelijk is') wordt zowel aan bioscoopketens als aan kleine bioscopen aangeboden en is gebaseerd op een centrale server. Zo kan een keten simpel met één geïnte- gekoppeld worden en het kan ook omgaan met creditcardbetalingen. Way2Cinema valt volledig in te bou wen in de website van de klant en het buffetgedeelte van het program ma kan compleet in het systeem wor den geïntegreerd, zodat op rustige momenten ook kaarten aan het buffet kunnen worden verkocht. Dolphin Pathé Cinemas had tot voor kort een innige samenwerking met TixWay, niet alleen voor het kassaprogramma TAS, maar ook voor ticketzuilen en dispen- sers voor afhaalkaartjes, oftewel e-tic kets. Door de lange ontwikkel- tijd van de opvol ger van TAS, is Pathé zich breder gaan oriënteren. Vanaf komende zomer gaat men werken met de software van het Duitse ticket, international. De Nederlandse marktleider was vooral onder de indruk van het gebruiksgemak van het systeem, van het feit dat buffet- en ticket- software volledig geïntegreerd zijn greerd systeem werken, wat ook kostenvoordelen heeft. Mocht er geen verbinding zijn, dan is er een offline modus, zodat er toch tickets kunnen worden verkocht. De kassa werkt met een touchscreen en de caissière kan ook tickets voor andere locaties ver kopen. Dolphin kan overweg met Internettickets, ticketzuilen en heeft aansluiting op Belbios, een product van concurrent TixWay. Idealiter ver zorgt ticket, international naast de software ook de hardware voor de exploitant, zoals de all-in-one display voor de buffetverkoop. Het loyalty- c«rrf-programma, waarmee iedere keten zijn eigen bezoekerskaart systeem kan opzetten, biedt uitgebrei de mogelijkheden om trouwe klanten te belonen. Als novelty is deze loyalty- card ook als horloge verkrijgbaar. WinTICKET Een ander groot Duits softwarehuis is Compeso, wiens WinTICKET in Nederland onder meer door Wolff en Utopia wordt gebruikt. Compeso is marktleider in Duitsland en heeft 300 grote en kleine installaties in Europa. Voor kleine bioscopen is er de starter- kit, die een kassafunctie heeft en een administratiemodule. De exploitant kan daar zélf de hardware bij kiezen, maar die kan ook door Compeso gele verd worden. De software draait onder Windows, wordt lokaal geïnstal leerd en is integraal vertaald naar het Nederlands. Verder kan er nog voor HOLLAND FILM NIEUWS -9

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2005 | | pagina 9