Een jaar na Avatar ACHTER DE SCHERMEN ACHTER DE SCHERMEN 3D bekeken vanuit diverse perspectieven Een jaar geleden kwam Avatar van James Cameron uit, een film die met zijn slordige drie miljard dollar aan opbrengsten 3D op de kaart zette als de hoop voor alle bioscoopbazen. Nog geen twaalf maanden later is 3D amper meer weg te denken uit de bioscopen. Nederland installeert als een bezetene en van alle blockbusters wordt komend jaar tussen de twintig en dertig procent in 3D uitgebracht. Maar heeft de techniek echt toekomst? Binsbergen: 'De cijfers bewijzen dar het geen hype is.' De Neeve: 'Weinig bioscoopex ploitanten durven hun handen ervoor in het vuur te steken dat 3D echt iets voor de lange termijn is.' Dl Door Robbert Blokland Sinds het ontstaan van het prachtige medium film hebben trendwatchers en bioscoopbazen al meerdere malen geroepen dat de films met de magische brilletjes structureel meer bezoekers zouden gaan trekken. Maar vaak bleek die boude stelling niet langer dan een paar jaar houdbaar. Vroeger of later kwam het publiek er toch weer achter dat twee uur stere- oscopie (zoals 3D officieel heet) vooral hoofdpijn bezorgt en netto eigenlijk maar weinig toevoegt aan de filmervaring. Maar hoe zit het dit maal? Zet de hype door? Schimmig Filmoperateur en journalist Frank de Neeve houdt op de website Ci- neserver.nl onder meer bij hoeveel Nederlandse bioscopen digitale en 3D-projectie aankunnen. Zo'n 230 van de pakweg 750 Ne derlandse bioscoopzalen projec teert op dit moment digitaal. Het grootste deel van die 230 zalen is ook uitgerust voor 3D-vertoningen. 'Maar digitale projectie, die nodig is voor het draaien van 3D-films, is zeker voor kleinere spelers een erg grote investering', legt hij uit. Hoewel de meeste exploitanten schimmig doen over de kosten, kost een basisinstallatie die op zijn minst digitale beelden volgens de inter nationale digitale bioscoopstan daard vertoont (en dus in potentie ook 3D) tussen de 50.000 en 70.000 euro. Maar vooral het art- housesegment blijft nog ver achter in deze ontwikkeling. 'Het is eigen lijk ongehoord dat LantarenVenster zo'n groot nieuw complex opent zonder dat soort apparatuur.' Veel mensen wachtten tot voor kort op het besluit omtrent het grote digitaliseringsproject van de NVB, de NVF en filminstituut EYE. Nu Den Haag heel recentelijk het licht op groen heeft gezet en daar dus duidelijkheid over is gekomen, kan die trein door. En dat zal ook gevolgen hebben voor de verdere groei van 3D, al klinken er vanuit de hoek van de filmtheaters wel geluiden door dat 3D daar niet echt voet aan de grond zal krijgen. Consument Wie zeker niet tot de 3D-sceptici hoort, is managing director Hajo Binsbergen van Warner Bros. Zijn bedrijf bracht Avatar namens 20th Century Fox uit en heeft voor volgend jaar onder andere Harry Potter and the Deathly Hallows II op de lijst staan. 'De cijfers bewij zen dat het geen hype is', vindt hij. 'Als de consument de mogelijkheid heeft om een titel in 3D te zien, dan kiest hij of zij daar ook voor.' Dat geldt volgens Binsbergen niet alleen voor een bijzondere film als Avatar. 'Maar ook bij bijvoorbeeld Cats Dogs II kwam tweederde van onze omzet uit de 3D-kopie- en.' De vergelijking met de jaren vijftig en zeventig, toen het fenomeen ook een paar jaar populair was, gaat volgens de managing director Avatar, de Film die het allemaal in beweging bracht. niet op. 'De voortschrijdende tech niek zorgt ervoor dat mensen niet snel op 3D uitgekeken zullen ra ken', denkt hij. 'Zeker als deze op korte termijn ook de thuisbioscoop gaat bereiken. Ik ben er van over tuigd dat dat het geval zal zijn.' Dit jaar bracht Warner vier van de zevenentwintig releases in 3D uit. Volgend jaar zijn het er onder enig voorbehoud acht van de 32. Ergeren Albert Jan Vos, die zestien zalen exploiteert in Hoogeveen, Steen wijk, Deventer en Meppel, was in 2005 een van de eerste Neder landse bioscoopbazen die een handvol digitale projectoren instal leerde. Toch was Avatar pas de eerste titel die hij op grote schaal in 3D aanbood. 'Dat was een hype die iedereen wilde zien', legt hij uit. 'In dat geval voegde de techniek echt iets toe aan de beelden. Maar voor veel films gaat die vlieger niet op. Mijn ervaring is niet altijd dat 3D nou een expliciete reden is voor mensen om naar de bioscoop te komen.' Waar Binsbergen schermt met grote cijfers, leert de ervaring in de Luxor-theaters dat nog geen kwart van de inkomsten dankzij 3D-titels wordt gegenereerd. 'Rapunzel bieden wij zelfs, naast 3D, ook nog gewoon in 2D aan.' Volgens Vos zijn er, naast de liefhebbers, ook veel mensen die de meerwaarde van 3D niet inzien. Bovendien zijn de brilletjes voor veel bezoe kers een enorme turnoff. 'Zeker kinderen ergeren zich aan dat ding op hun neus, omdat de brillen niet op kinderneuzen zijn aangepast', is zijn ervaring. 'Als de kids niet blij zijn, zijn de ouders niet blij. En dan gaan ze zich ernstig afvragen waarom ze een paar euro per kaartje extra hebben betaald.' De Neeve merkt in de wandelgan gen dat exploitanten niet teveel ri sico willen nemen. 'Ze proberen de investering van de 3D-installaties wel binnen een paar jaar afge schreven te hebben, mocht het toch een hype blijken te zijn', legt hij uit. 'Weinig bioscoopexploitanten durven hun handen ervoor in het vuur te steken dat 3D echt iets voor de lange termijn is.' Kostenpost Een ander probleem waar bios- coopbaas Vos op stuitte, was een discussie met de distributeurs over de kosten van de brilletjes. 'Dat daar geen goede afspraken over zijn, is een mondiaal probleem', vindt de Drentse ondernemer. 'De studio betaalt voor de 3D-productie 3D-films in Nederland De eerste echte Nederlandse 3D-film laat ondertussen nog even op zich wachten, al wordt de Engelstalige monsterproductie Amphibious van producent San Fu Maltha wel naar voren geschoven als de pri meur. Ook regisseur Dick Maas meldde een jaar geleden serieus te overwegen Sint'm 3D te draaien. Maar dit plan werd toch losgelaten, erkent producent Tom de Mol. 'Het hele procédé om in 3D te draaien is in Nederland te onbekend en ook te duur', legt hij uit. 'Je kunt zeker tien procent bij je budget optellen.' In de preproductiefase hebben Maas en de Mol wel in België gekeken wat men daar aan expertise had op het gebied van deze techniek. 'Maar het zag er echt niet goed uit. Het kost heel veel tijd en energie voordat je echt door hebt wat je allemaal kunt en hoe het werkt. Die tijd hadden we niet.' De Mol denkt ook dat Hollywood vooral een commerciële afweging maakt, wat de toekomst van 3D betreft. De Mol: 'De verhouding kos ten versus opbrengsten is uiteindelijk hét doorslaggevende criterium in Hollywood.' van de film en de exploitant voor de vertoning, fair enough. Maar de brilletjes zijn een flinke extra kostenpost waar volgens mij niet alleen de bioscoopbaas voor op hoeft te draaien.' Vos is daarom ook overgegaan op zogenoemde 'passieve' 3D- vertoning. 'De brillen zijn goedko per en minder kwetsbaar', legt hij uit. Bovendien vindt de exploitant het jammer dat filmstudio's hun eigen glazen ingooien door mee te willen liften op de hype door films die helemaal niet in 3D opgenomen zijn toch als 3D te verkopen. 'Clash of the Titans en The Last Airbender zijn daar goede voorbeelden van', stelt hij. 'Niet alleen critici, maar ook het publiek klaagde steen en been dat die films achteraf 3D "gemaakt" waren. Het zag er niet uit. Door dat soort rare titels raken bezoekers snel uitgekeken op het concept.' Managing director Binsbergen van Warner Bros., die Clash of the Titans eerder dit jaar uitbracht, is het daar niet mee eens. 'De film had succes', vindt hij. 'Het publiek stroomde toe en een vervolg is in de maak. Studio's nemen daar echt wel hun verantwoordelijkheid in.' Als voorbeeld noemt Binsber gen Harry Potter and the Deathly Hallows I, die oorspronkelijk in 3D zou worden uitgebracht. 'Warner kon de kwaliteit van de 3D-versie niet waarborgen, dus is er van afgezien de film op die manier uit te brengen.' Het tweede deel, dat in juli in première gaat, zal wel in twee versies te zien zijn. Over de mogelijke opmars van 3D in de huiskamer maken de betrok kenen zich weinig zorgen. 'Ik denk dat het elkaar juist zal versterken', stelt De Neeve. 'Omdat 3D dan op alle platforms kan worden weer gegeven, wat een reden zou zijn dat 3D blijft bestaan.' Volgens Vos zullen bioscopen altijd groter beeld en groter geluid blijven bieden dan de huiskamer. Bij de opmars van beter digitaal geluid in de huiska mer maakten sommige mensen zich ook zorgen over mogelijke effecten. 'Maar hoe geavanceerd je installatie thuis ook is, niets kan de 10.000 Watt-geluidssystemen van een goede bioscoop over treffen. Dat zal ook altijd blijven gelden voor de totaalervaring die je ervaart als je een film op een groot scherm ziet.' 'Just relax and let your mind go blank. That shouldn't be too hard for you.' (Sigourney Weaver als Grace Augustine in Avatar) 'You should see your faces!' (Michelle Rödriguez als Trudy Chacon in Avatar)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 10