Het Gouden Filmblik gaat naar... HFN Uitslag 2010 13 THE GAME Luxor bewees dat met een origineel idee en minimale publicitaire middelen er binnen de kortste keren een hype kan ontstaan. Bekendmaking Beste Bioscoopteam 2010 Eind september dachten we het al te weten: een nieuwe winnaar voor de titel Beste Bioscoopteam van het jaar diende zich aan. Een winnaar die de redactie maandelijks overlaadt met inzendingen van allerhande acties. Totdat Gerrit de piranha zijn intrede deed in Luxor Hoogeveen! Door Riet Zegers Op dat moment sloeg de weeg schaal weer overduidelijk door naar de culturele hoofdstad van Drenthe: Hoogeveen! Met zo overstelpend veel media-aandacht konden we niet om de winnaar van 2008 heen. En daarom is het team van Luxor Hoogeveen uitge roepen tot het Beste Bioscoopteam van 2010. Op 17 november werd het Gouden Filmblik overhandigd aan bioscoopondernemer Albert Jan Vos en zijn team. Geen zee te hoog Met de actie voor Piranha 3D bewees het team van Luxor dat er met een origineel idee binnen de kortste keren een hype kan ontstaan. Vrijkaartjes vissen in een bak met een levende piranha, je moet er maar op komen. Maar dat was niet hun enige actie dit jaar. Het educatieproject voor De storm liep door tot de dag dat het 57 jaar geleden was dat de Watersnoodramp zich voltrok. En wat te denken van het mega grote theater dat in de openlucht op een ijsbaan werd gebouwd voor de première van De hel van 637 Onvermeld bleef de actie waarbij bezoekers zich met paintball- geweren bont en blauw lieten schieten voor een vrijkaartje voor Jackass 3D. En zo kunnen we nog wel even doorgaan want er schijnt geen zee te hooq te qaan voor dit team. Soms simpel, maar door- gaans ook acties die het voltallige personeelsbestand hoofdbrekens kosten. Maar men ziet het ook als een uitdaging met Albert Jan Vos als tomeloze inspirator. En het bioscooppubliek laat zijn waarde ring hiervoor overduidelijk merken, getuige de uitstekende bezoekcij fers van de bioscoop. Met speciale dank aan Jean Mineur Mediavision die de fraai uitgevoerde prijs sponsorde en Paul Huis in 't Veld van Gofilex die het allemaal nog net op tijd kon realise ren. En uiteraard gaat onze dank uit naar de distributeurs die filmprijzen beschikbaar stelden voor het team van Luxor Hoogeveen. Hef Beste Bios coopteam van 20)0. Foto Tanja van Rooden The Game is een spel bedoeld om bioscoopmedewerkers in beweging te brengen promotieactiviteiten te orga niseren en daarmee de titel Beste Bi oscoopteam van het jaar in de wacht te slepen. Voor elke inzending krijgt men punten. De bedoeling is dat men voor de deadline van elk nummer van HFN (te lezen op www.hollandfilm- nieuws.nl) de acties van die periode inzendt. Na alle punten te hebben opgeteld hebben we ook dit jaar weer een top drie van actieve bioscoopteams kun nen samenstellen. ILuxor Hoogeveen 2. Movie Unlimited in Kampen, Almelo en Zevenaar. 3. Wolff Cinema Groep, Enschede, Utrecht, Groningen en Haarlem. Ook dit jaar weer nieuwkomers die acties instuurden. Laat jullie niet ont moedigen dat je niet in de top drie bent beland en blijf insturen. Alle inzenders, heel veel dank, mede namens jullie publiek die jullie hier een groot plezier mee doen. Houd ons op de hoogte van alles wat jullie weer or ganiseren in 2011Succes! 'There are thousands of them and they are pissed!' (Adam Scott als Novak in Piranha 3D)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 20