Van luxe naar de luwte m COLUMN Hans Pos 'Het gaat daarbij niet om de herver kaveling van Gods akkers, maar om het wikken en wegen op de vierkante centime ter.' In tijden van economische recessie, waarin de bezuini gingszeis liefdeloos over het culturele maaiveld scheert, 'buitenissige' culturele hoogvliegers een kopje kleiner worden gemaakt, en de horizon langzaam verkrui melt en verschraalt, is film populairder dan ooit in de bioscopen. Het is, ondanks de multimediale tijdgeest waarin het vertier thuis in alle soorten en maten voor het oprapen ligt, nog altijd een spannende bron van ontspanning die de consument zich kennelijk in voor- en tegenspoed wil kunnen blijven veroorloven. Andere bronnen van vermaak, zoals opera en musical, waanden zich tot voor kort onaantastbaar voor elke bezuinigingsstorm. Maar door de plotselinge verhoging van de btw worden de toch al ferme toegangsprijzen nu zo torenhoog, dat men bang is dat weinigen zich meer deze luxe kunnen permitteren. Het is een slag veld, waarbij het voor menige kunstvorm het verstan digst is te lonken naar de luwte onder het koren, in de hoop op betere tijden en een grotere oogst. Hoewel film vooralsnog de eerste zuivering lijkt te kun nen overleven, bestaat er niettemin een sterke dreiging dat de spoeling bij de filmsubsidiërende fondsen nog dunner gaat worden dan hij nu al is. De kans is groot dat daardoor het aanbod van Nederlandse films ernstig zal verminderen. En dat op een moment dat diezelfde Nederlandse film met de nodige moeite eindelijk een substantieel marktaandeel heeft weten te veroveren met een reeks grote films. Op de filmsubsidiërende fondsen rust derhalve de zware verantwoordelijkheid om de juiste keuzes en afwegingen te maken. Het gaat daarbij niet om de herverkaveling van Gods akkers, maar om het wikken en wegen op de vierkante centimeter. Het zou in dat verband niet onverstandig zijn als alle fondsen eens de koppen bij elkaar zouden steken, om gezamenlijk te streven naar een maximale effectiviteit. Toch is de vraagstelling betrekkelijk simpel. Is het wel zo nodig en verstandig om regisseurs en producenten die meer dan eens hebben bewezen films te maken waar geen hond naar komt kijken, niettemin zo disproportioneel te blijven belonen met de schaarse subsidiegelden? Of is de tijd aangebroken om filmers als Dick Maas - al jarenlang bij de fondsen persona non grata, vanwege een vermeend gebrek aan smaak, maar daarentegen wel uiterst succesvol aan de box office - eindelijk een keer ruim baan te geven? Oftewel: moet er worden gekozen voor de navelstaar ders of voor het publiek? Uiteindelijk lijkt het een kwestie van smaak en ach terhaalde prioriteiten. Maar toch ook van gezond Hans Pos. Foto Tanja van Rooden verstand. Het bestaan van de Nederlandse film wordt namelijk puur en alleen gelegitimeerd door die box officesuccessen die zich in de perceptie van het publiek kunnen meten aan het buitenlands geweld. Niet met films die evenveel Gouden Kalveren als betalende bezoekers halen. Het is de keiharde wet van de getallen, die evenzeer van toepassing is op de filmvertoners. Zompige zaal tjes met klapwiekende stoelen en schermen zo groot als een postzegeltje, zijn uit de tijd. Het publiek eist comfort en kwaliteit. Niet voor niets neemt de digitale projectie nu een grote vlucht en is de bioscoop van nu niet langer meer een donker onwelriekend hok waar films liefdeloos en onscherp worden geprojecteerd (en waar elke aktewisseling zich door kabel en gruis al minuten van tevoren laat aankondigen). De moraal van dit eindejaarsverhaal is niet alleen dat 'nobody knows anything' (de beroemde uitspraak over de filmindustrie van scenarist William Goldman), maar vooral ook dat het aanbod de vraag bepaalt en niet andersom. Dit opvallende adagium is ooit al eens door gezaghebbende sociologen herkend en erkend, en is eens te meer van toepassing op de filmbranche. De lucht is grijs en onheilspellend. Veilig verstopt in de luwte van het maaiveld hopen we de dodelijke zeis te kunnen ontlopen. Hoop doet leven... When there are grey skies I don 't, I don 't mind grey skies. You make them blue, Sonny Boy. Friends, friends may forsake me, let 'em all, let 'em all forsake me. I still have you, Sonny Boy (AUolson) 'Het beloofde land was vanaf het moment dat hij voet aan wal zette totaal anders dan hij had verwacht.' (passage uit boek Sonny Boy)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 27