Van toevalstreffer tot exclusieve akoestiek m TECHNIEK Rosbeek: 'Soms is een zaal wel goed, maar dat is meestal een toe valstref fer/ Bouwen aan een betere geluidsbeleving De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de vi suele ervaring in bioscopen zoals natuurlijk de 3D-films van de laatste tijd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met geluid en akoestiek? Wordt daar nog wel aandacht aan besteed? In bepaalde gevallen wordt er uitvoerig bij stilgestaan, maar soms lijkt het ook een toevalstreffer. Door Nick Ceton In CineLounge in Houten is veel aandacht besteed aan de totale beleving waaronder dus ook aan de akoestiek. Sensus Acoustics Architecture is hier als akoestisch consultant bij betrokken geweest. Volgens Björn van Munster van Sensus is het van belang te beseffen dat de ruimteakoestiek eisen stelt aan ma terialen en de ruimte. Die worden ook gesteld door een architect. 'Door dit te combineren bieden we een oplossing die niet alleen goed klinkt, maar er ook nog leuk uitziet', aldus Van Munster. Toevalstreffer Ronald Rosbeek van Rosbeek Techniek vindt het lovenswaardig als een bedrijf aandacht besteedt aan de akoestiek van de zaal. Volgens hem is er hier en daar wel wat mis: 'Er wordt weinig aandacht besteed aan akoestiek in de gemiddelde bioscoop, maar het is dan ook gecompliceerd. Het laat zich niet aanpas sen door alleen wat EQ (equalizing, redactie). Afme tingen van een ruimte hebben een enorme invloed op het geluid,' zegt Rosbeek, 'en zeker met gelijkzijdige muren, vloer en plafond heb je een doos waarin staande golven kunnen ontstaan. Dat is akoestisch gezien waardeloos. Soms is een zaal wel goed, maar dat is meestal een toevalstreffer.' Tom Back van Al- cons Audio sluit zich daar bij aan: 'Akoestiek bepaalt de intimiteit en realiteit van een film, maar audio is al een sluitpost van de cinemabegroting en akoestiek al helemaal.' Dat er akoestisch veel mis is in bestaande bioscoop zalen wil Van Munster niet direct beweren, maar hij wil wat prestaties betreft wel graag een stapje verder gaan. 'Mensen zijn juist op zoek naar de totaalbele ving. Eigenlijk precies zoals de filmmaker het bedoeld heeft.' Totaalbeleving De ideale bioscoopzaal is een neutrale ruimte die qua frequentie karakteristiek volkomen vlak is. Van Munster: 'Het nagestreefde akoestische eindresultaat is eigenlijk hetzelfde, maar de wijze waarop, is exclusief en uniek voor elke zaal'. Is er eigenlijk sprake van een trend 'That's not what it sounded like.' (Daniel Radcliffe in Harry Potter and the Half-Blood Prince) CineLounge in Houten. richting deze exclusieve akoestiek? Van Munster: 'Die probeer ik natuurlijk graag aan te wakkeren.' Djörn Rump van Arcaplex in Spijkenisse vindt dat je niet kunt generaliseren: 'Er is nu eenmaal een type exploitant die geluid belangrijk vindt, maar er zijn er ook die andere zaken belangrijker vinden'. Waarom heeft Rump zelf gekozen voor een THX-certificering in Arcaplex? 'We wilden beeld- en geluidstechnisch het beste hebben wat op dat moment mogelijk was'. Arcaplex is een van de vier bioscopen in Nederland met een dergelijke certificering waarbij onder meer gekeken wordt hoe architectuur, ontwerp en akoes tiek samen kunnen worden toegepast. 'Met name de zogenoemde Baffle Wall, een wand van speakers achter het doek, zorgt ervoor dat het geluidsniveau in de hele zaal hetzelfde is.' Ditzelfde effect heeft men in Houten onder meer gere aliseerd door de subwoofers te laten 'vliegen' in plaats van laag te plaatsen. Hierdoor wordt het afstandsver- schil tussen voorste en achterste luisteraar veel minder groot en is er dus een kleiner niveauverschil. Ook het zogenoemde 'Seat dip effect', waarbij een dip in de frequenties tussen 75 en 300Hz kan ontstaan wanneer geluid over de hoofden van de mensen heen wordt gestraald, wordt hiermee voorkomen. Eindresul taat: een veel gelijkmatiger en rustiger geluid. Rosbeek en Back herkennen op dit moment geen trend in de markt richting een verbeterde audio-erva- ring. De vastgelegde digital cinema audiostandaard biedt echter wel het potentieel om de audiobeleving te vergroten. En zoals Back het stelt: 'Uiteindelijk is het toch de bedoeling de bioscoopbezoeker zo veel mogelijk te laten beleven wat de filmmaker bedoeld heeft. Daar mag best wat meer moeite voor worden gedaan'

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 29