m Piek 'n' mix PICK 'N' MIX HFN Nieuws uit de wereld van film en bioscoop... Operateursexamen Dinsdag 23 november jongstleden vond het najaars examen voor Operateur A/B plaats in de inmiddels vertrouwde bioscoop Cinemajestic. De opkomst was absoluut goed te noemen: vijftien kandidaten hadden zich voor dit examen opgegeven. Helaas was een kandidaat genoodzaakt zich af te melden. Het resultaat van deze dag was uitstekend. Van de veertien kandidaten zijn er twaalf die hun diploma binnenkort in ontvangst kunnen nemen. Namens FTT Filmtronics en de NVB gaan de har telijke felicitaties uit naar: Chantal van Kempen en Simone Korver (beiden werkzaam in het Ketelhuis), Jeannette van Sebille (Hollywoud), Jeroen Bes (Ci- neMec), Dennis van Ellen, Reinald Hettinga en Simon Riemersma (alledrie werkzaam in Tivoli/Cinema), Mart Jansink en Jeroem Christiaan (CineStar), Rob Tempelman (Filmhuis de Keizer), Laura Philipse (Film theater 't Schuttershof) en Michel Boer (Cine Sneek). De gastvrijheid van Cinemajestic werd door FTT en de NVB weer bijzonder op prijs gesteld. Nieuwe bestuurssamenstelling NVB Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVB op 23 november jongstleden traden Ad Weststrate (CineCity) en Jan Willem Verhoef (voorheen Miner- va) terug uit het bestuur van de branchevereniging. Voor hen in de plaats kwamen Ralph Punt (JT) en Sipke Molenaar (Movie Unlimited). Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Gerrit Ybema (voorzitter), Philipp Wolff (vicevoorzitter), Mare Canisius (penning meester), Han Wolf, Sipke Molenaar, Ralph Punt en Raymond Walravens. In memoriam Jan van Dommelen Om tezamen stil te kunnen staan bij het overlijden van bioscoopondernemer en bestuurder Jan van Dommelen werd op 23 november in aansluiting op de ledenvergadering van de NVB door bioscoopon dernemers en vertegenwoordi gers van filmdistributeurs in het Grand Théatre in Amersfoort - Jans geboortegrond - een speciaal in memoriam georgani seerd. Enkele sprekers stonden stil bij de wijze waarop Jan van Dommelen van invloed is ge weest op het film- en bioscoop bedrijf. Het in memoriam werd afgesloten met een compilatie van interviewfragmenten uit het videoproject Bioscoop in beeld. Tot slot werd het glas geheven op deze bijzonder markante bioscoopman. Jubilaris in Lisse Eind november viel de 600e vertoning van Filmhuis Lisse samen met de huldiging van de 50.000e be zoeker sinds de oprichting van het filmhuis. Boven dien was er nog iets anders te vieren. De feestelijkhe den vielen namelijk samen met het vijfentwintigjarig jubileum van filmprogrammeur Kees Wamelink. Burgemeester Corrie Langelaar overhandigde de overrompelde Wamelink vervolgens de Gouden Speld van de NVB met bijbehorende oorkonde. Eremetaal voor Nederlandse films Het aantal Nederlandse filmreleases van dit najaar in gedachte nemend, is het niet zo vreemd dat er ook weer het nodige eremetaal werd uitgereikt aan films die respectievelijk 100.000 en 400.000 bezoekers trokken. Zowel Briefgeheim, Foeksia de miniheks, Tirza, Sinterklaas en het pakjesmysterie als Dick Maas' horrorfilm Sint wisten in korte tijd 100.00 bioscoopbezoekers op de been te brengen. De filmmakers ontvingen voor die prestatie daarom de Gouden Film. k. De documentaire Janine trok in korte tijd meer dan 10.000 bezoekers. Daarom kreeg regisseur Paul Cohen de Kristallen Film uitgereikt. Ingezonden bericht Jan van Dommelen: door ons bemind, bij velen geliefd, door velen bewonderd en gerespec teerd. Dit is ons eens temeer duidelijk geworden uit de vele reacties die wij tijdens zijn ziekte, maar vooral na zijn overlijden hebben ontvangen. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedan ken voor de brieven, kaarten, e-mails, bloemen, telefoontjes et cetera, en daarom doen we het via deze weg. Het maakt het gemis van Jan er niet minder om, maar het troost ons dat hij in de gedachten/har ten van zo velen voort zal leven. 'That's all folksi' Anke van Heteren Monique, Jack, Peggy en Margaux van Dommelen 'Pakjesavond is leuk, maar jé krijgt altijd zo veel rommel die je niet nodig hebt.' (uit Sinf)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 31