Bio- Vakantieoord is de unieke, volledig aangepaste, locatie voor gehandicapte- en chronisch zieke kinderen. Bio-Kinderrevalidatie kan niet zonder uw aandacht en steun. £L,cht'Ng IÜ'CHT/Ng K,ND^vAUDATlE Hoe kunt u dit unieke Bio-Vakantieoord steunen? U kunt een donatie doen naar: GIRO 6009 RABO 17.16.52.940 (t.n.v. Stichting Bio) Bestuur en directie van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie wensen u een goed, gezond en voorspoedig 2011. Voor meer informatie over de Stichting Bio raadpleeg: www.stichtingbio.nl

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 44