HFN Cast Colofon m CAST/COLOFON Benoe- mingen, verhui- zingen en andere zaken. Géke Roelink Dominique Henskens 1 januari begint Géke Roelink als nieuwe directeur Sinds 8 november is Dominique Henskens de nieuwe van Filmhuis Den Haag. Zij werkte tot voor kort bij EYE marketingmanager van Sony Pictures Releasing Hol Film Instituut Nederland als hoofd sector presentatie. land. Dominique bekleedde die functie eerder ook bij We hebben Géke uit de cast geplaatst om haar wat het International Film Festival Rotterdam. beter te leren kennen. Zie pagina 39. Noor Pelser Wieke Muijs Marketingmanager van Cinéart Noor Pelser is 28 Afgelopen oktober is Wieke Muijs in dienst getre oktober bevallen van een zoon met de naam Tobias den bij Jogchem's Theaters. Op het hoofdkantoor Tijn Olivier van Gelder. Moeder Noor, vader Joost en in Bunschoten bekleedt zij de functie medewerkster Tobias zijn dolgelukkig en maken het goed. marketing publiciteit voor JT Bioscopen. Klaartje van Ballegooijen Marcus van der Zwaag Babette Wijntjes Klaartje van Ballegooijen, marketingmanager van Na bijna negen jaar gaat salesmanager Marcus van Warner Bros., is 4 november moeder geworden van der Zwaag per 1 januari distributeur ABGGnemien een prachtige dochter Tess genaamd. Klaartje en verlaten. Hij gaat aan de slag als salescoördinator bij vader Sander van der Pas zijn dolgelukkig. Het jonge de VPRO. Babette Wijntjes, voorheen salesmanager gezin maakt het goed. bij Paradiso, gaat Marcus' taken overnemen. Martijn Visscher Nicole van Ommeren Op 4 november jongstleden zijn Natalia Semenkova Nicole van Ommeren start 3 januari als marketingma en Martijn Visscher - de exploitatiemanager van nager bij Warner Bros. Pictures International Holland. Wolff Cinema Groep - de trotse ouders geworden Zij wordt samen met Klaartje van Ballegooijen ver van dochter Marinka Visser. Het gezin maakt het antwoordelijk voor de marketingactiviteiten van alle uitstekend. Warner Bros. en 20th Century Fox titels. Nicole deed ervaring op bij diverse reclamebureaus waarbij meest Michel Harskamp recent als accountmanager bij Propaganda. Op 3 oktober overleed geheel onverwacht op 38-ja- rige leeftijd Michel Harskamp. Michel was niet alleen Mirjam van Ansem Vi Nguyen een zeer betrouwbare, joviale en zeer collegiale Mirjam van Ansem is 1 november begonnen bij medewerker van Filmlogistiscs in Zeist, hij was ook Amstelfilm als pr- en marketingmanager. Ze werkte een van de meest gewaardeerde nachtchauffeurs eerder bij Lumière Home Entertainment. Mirjam van het filmtransport. vervangt Vi Nguyen die nu in de selectiecommissie van het Movies that Matter Festival zit en werkzaam is als freelancer. Uitgever Stichting Holland Film Land Holland Film Nieuws is een uitgave van de teerders die wij kortweg de vrienden van Hol Hoofdredacteur Jeroen Huijsdens Stichting Holland Film Land. Het magazine land Film Nieuws noemen. Het zijn: Eindredacteuren wordt op basis van controlled circulation zes De Nederlandse Vereniging van Bioscoop Riet Zegers en Jeroen Huijsdens keer per jaar gratis verspreid onder de me exploitanten (hoofdsponsor), Action Freight, Bladcoördinator Riet Zegers dewerkers van de leden van de Nederlandse Actionsign, A-Film Distribution, Alcons Audio, Redacteuren Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Benelux Film Distributors, Cinéart Nederland Romy van Krieken, llona van Genderen Stort, Overige geïnteresseerden kunnen een abon BV, CineFox, Coca-Cola Enterprises Nederland Marije Sietsma, Jorien Schoftens, Robbert Blok nement aanvragen. Dit kost 35 euro (exclusief BV, Compeso GmbH, digital darwin, EYE Film land, Jan van Houten, Nick Ceton, Dirk de Lille, BTW) per jaargang. Abonnementen zijn aan te Instituut Nederland, FTT Filmtronics BV, Hui- Hans Pos (columnist) vragen via 020-6793843. zenga Group, Independent Films, Jean Mineur Illustrator Berend Jan Kompanje Niets uit deze uitgave mag worden overgeno Mediavision, Jimmy Products, KTS/ReBiïicks Beeldredactie, art direction en men zonder bronvermelding en uitdrukkelijke Software BV, Nedcipro BV, Stichting Filmtrans vormgeving goedkeuring van de uitgever. Aan artikelen port NVF/Filmcentrale, Universal Pictures Inter image. Tanja van Rooden en/of uitspraken kunnen geen rechten worden national (Netherlands) BV, Walt Disney Studios 17e jaargang E-mail: tanja@hollandfilmnieuws.nl ontleend. Motion Pictures (Netherlands), Warner Bros. nummer 97 Advertenties Riet Zegers Pictures International Holland. december 2010 Redactieadres Vrienden van Holland Film Nieuws HFN kan worden verstuurd dankzij de Neder Van Eeghenstraat 34 Holland Film Nieuws kan worden uitgegeven landse Vereniging van Filmverhuurders (NVF) Holland Film 1071 GH AMSTERDAM dankzij een bijdrage van de hoofdsponsor, en Gofilex. Nieuws, Telefoon: 020-6793843 de Nederlandse Vereniging van Bioscoopex het magazine E-mail: info@hollandfilmnieuws.nl ploitanten (NVB). Voorts dankt Holland Film voor het film- en Drukwerk Van Noort Printing BV Nieuws haar voortbestaan aan loyale adver- bioscoopbedrijf 'Before 1 describe the job 1 have to know you can do it.' (Leonardo DiCaprio als Dominic Cobb in Inception)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 48