Gooische vrouwen: de film Het gaat door! SPECIAL TRAILER/LEADER In diverse opzichten is Gooische vrouwen toch echt de Neder landse variant op Sex and the City. HFN Special trailer In diverse opzichten is Gooische vrouwen toch echt de Nederlandse variant op Sex and the City. Beiden begonnen als succesvolle tv-series, beiden hebben vier jetset vriendinnen in de hoofdrol, in beide films (in het geval van Sex and the City, deel 2) gaan de dames naar het buitenland om hun zinnen te verzet ten en in beide gevallen hebben de posters een erg hoog glamourgehalte. Als Gooische vrouwen: de film qua omzet in de buurt gaat komen van Sex and the City, zijn ze bij filmdistributeur Independent Films waarschijnlijk heel tevreden. Om het even in perspectief te plaatsen: de eerste Sex and the City werd tweeënhalf jaar geleden uitgebracht met 108 kopieën en trok een kleine 500.000 bezoekers. Dit voorjaar volgde de tweede film met 123 kopieën en die film bracht uiteindelijk zo'n 485.000 bezoekers langs de bioscoopkassa's. Hoofdrollen: Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Susan Vis ser en Lies Visschedijk Regisseur: Will Koopman Distributeur: Independent Films Releasedatum: 10 maart 2011 Gooische vrou wen: de film. Distributie Inde pendent Films. Foto's Dinand van der Wal. Natuurlijk heb ik mij er allang bij neergelegd dat HFN een medium is waarin we niet het laatste nieuws kunnen brengen. Niet alleen omdat we maar zes keer per jaar uit komen, maar ook omdat de digitale revolutie vrijwel elke dag wel een signaal afgeeft dat er voor een printuitgave, zoals HFN, een andere rol is weggelegd. Toch heb ik met het schrijven van dit hoofdredactionele commentaar echt tot het allerlaatste moment gewacht om in deze editie toch nog iets te kunnen zeggen over het wel of niet doorgaan van het digitaliseringsplan van het film instituut EYE en de NVB en de NVF. Het zal de ook maar enigszins bij deze bedrijfstak betrokken medewerker of ondernemer niet zijn ontgaan dat de drie genoemde par tijen afgelopen maanden hard hebben gewerkt om een plan gerealiseerd te krijgen om de bioscoopsector in kort tijdsbestek volledig te kunnen digitaliseren. Maar daar voor was wel een bijdrage nodig uit Den Haag. De toe zegging om aan het plan mee te werken werd keer op keer uitgesteld omdat de turbulentie in het Haagse zulke vormen heeft aangenomen dat de KLM er een vlucht naar Londen voor gecanceld zou hebben. Maar, uiteindelijk kwam de toezegging en kan het plan nu echt worden gerealiseerd. Voor de sector als zodanig is dat natuurlijk fantastisch omdat hiermee het fundament wordt gelegd om de diversiteit van de filmcultuur in Neder land echt te waarborgen. En de betrokkenen verdienen een felicitatie. Maar, zeg ik erbij, er moet nog echt heel veel gebeuren en worden bediscussieerd. Want, let op mijn woorden, nu gaan de discussies komen die eerder vooruit geschoven konden worden. Wat te den ken van de hoop van al die vertoners die denken nu met alle premières mee te kunnen 'draaien' en van iedereen die hoopt dat retrospectieven en het vertonen van klassiekers straks gemakkelijker wordt. Nou, dat wordt echt nog een p"J- robbertje vechten, voorspel ik. ^jfi Maar omdat ik geen doem- denker ben en de toekon optimistisch tegemoet wil treden direct koers gezet wordt richting lijk ervoor zorgen dat Brussel meegaat in het plan om d. volledige Europese filmgeschiedenis digitaal te ontsluiten voor hoogwaardige vertoning in bioscopen en filmthea ters. Voor zover die lobby niet al is gestart... Jeroen Huijsdens Hoofdredacteur VROUWEN 'They are driving me crazy!' (Kristin Davis als Charlotte Golder iblatt in Sex and the City)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2010 | | pagina 7