BIOSCOOP-BOND No. 124 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: HEERENGRACHT 592 - AMSTERDAM TELEFOON 45191 IN DIT NUMMER: 25 JANUARI 1946 8ste JAARGANG Officieel orgaan VOL VERTROUWEN EERSTE VERGA DERING LEDENRAAD ALGEMEEN BE- DRIJFSREGLEMENT DE WET HERSTELD DOORZENDINGEN NIEUWE STATISTIEK VAN HET BIOSCOOPWEZEN —EENNIEUWE LEDENLIJST HET WERK DER CENTRALE COMMISSIE VERTEGENWOORDIGERSDIPLO MA'S DE HEER D. VAN STAVEREN 65 JAAR IN MEMORIAM AANMELDING DONA TEURSCHAP ARBITRAAL VONNIS COM MISSIE VAN GESCHILLEN INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1