FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 126 'ir<% "VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM nmimmiim■iiiiiiiiim TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 23 APRIL 1946 8ste JAARGANG ECONOMISCHE AGRESSIE - BEZOEK ROBERT CRAVENNE - VRIJ EN ONVER- VEERD - DE PERS VEROORDEELT EENSGE ZIND HET OPTREDEN DER M.P.E.A. - MAR CEL PAGNOL LID ACADÉMIE FRANCAISE - INFORMATIEBUREAU TE LONDEN - DE NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-EXPLOITAN TEN ANTWOORDEN DE M.P.E.A. - BESLIS SINGEN LEDENRAAD - TECHNISCHE PHY- SICA EN HET BIOSCOOPBEDRIJF - DE BIO- KERSTCOLLECTE BEREIKTE RECORDOP BRENGST - ALGEMEEN BEDRIJFSREGLE- MENT - P. SILVIUS t - DE TSJECHO-SLO- WAAKSCHE FILMPRODUCTIE - AANMEU_ DING DONATEURSCHAP - BEËINDIGING LIDMAATSCHAP - „FILM EN KUNST" - VERZENDING FTCMS - TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 DER STATUTEN - GEMENGDE COMMISSIE VAN GESCHILLEN - MEDE- DEELING HOOFDBESTUUR - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1