FFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND No. 128 ^jU ^/f'tl REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM in TELEFOON 23014 EN 23126 -----------------d IN DIT NUMMER: 2 4 JULI 1946 8ste JAARGANG o FRANSCHE DANKBETUIGING EEN FRAN- SCHE MANIFESTATIE OPBRENGST BIO-COL- LECTE BILAN DE LA SEMAINE DU CINÉMA FRANCAIS - VERGADERING LEDENRAAD BESLISSINGEN LEDENRAAD ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - DE CULTUREELE ADVIESCOMMISSIE EEN KIND DES TIJDS BRANDVEILIGE CABINES DE OPERATEURS- OPLEIDING AANMELDING DONATEUR SCHAP - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRES- LIJST NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND (No. 2) INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1