VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND iM^Li 1-v kv^^L :fjflr J 'ty No. 129 REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NU E R 15 AUGUSTUS 1946 8ste JAARGANG Officieel orgaan -j- EEN BONDS-ROODE-KRUISDAG - HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS - HET BIOSCOOP-PUBLIEK - BESLISSING LEDENRAAD - AANMELDING DONATEUR SCHAP - DE BETEEKENIS VAN HET ROODE KRUIS - ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND (No. 3) TOELATING DONATEURSCHAP WEI GERING DONATEURSCHAP - TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 DER STATUTEN - UIT SPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1