FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 130 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTJE: JAN LUYKENSTRAAÏ 2 - AMSTERDAM TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 12 SEPTEMBER 1946 8ste JAARGANG o GOEDE NABUURSCHAP JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING HET MONOPOLIE PROCES DER AMERIKAANSCHE FILMINDU STRIE TEKST VAN HET DECREET OP DE EXPLOITATIE VAN BUITENLANDSCHE FILMS IN FRANKRIJK FILMFESTIVAL TE CANNES HET BIOSCOOPPROGRAMMA (II) AL GEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT OVERLEG BOND-M. P. E. A. TOELATING LIDMAAT SCHAP WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRES- LIJST NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND (4) HET TERUGWIKKELEN VAN FILMS MET MOTOR INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1