VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND No. 132 REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 AMSTERDAM --------------- TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 24 DECEMBER 1946 8ste JAARGANG Officieel-orgaan DEVIEZEN-CONDITIES - LUTUSCA - VER GADERING LEDENRAAD - POSTREKENING 150660 - ACTIE TEGEN FILMBESCHADIGING - NIEUWE FILMWET IN PORTUGAL - BEZUINIGING OP KOLENVERBRUIK - OPE NING VAN BIOSCOPEN - KERSTCOLLECTE 1946 BIO-VACANTIE-OORD - BOUWVER GUNNINGEN - LIQUIDATIE WAARBORG SOM - FILMVERZENDING - VERSTERKER- BUIZEN - ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - BESLISSINGEN LEDENRAAD. - TOELA TING LIDMAATSCHAP - BE√čINDIGING LID MAATSCHAP - IN MEMORIAM - AAN MELDING DONATEURSCHAP - TOELATING nniMATFIIRSCHAP - WIJZIGINGEN IN NAAM- EN ADRESLIJST NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER. -

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 1