VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM vwmmMmmmÊmmmMMmmmmmm TELEFOON 23014 EN 23126 SN DIT M M E R: 2 0 FEBRUARI 1947 9de JAARGANG PRINSES MARIJKE WEELDEBELAS TING OP FILMVOORSTELLINGEN? ERRATUM KONINKLIJKE BELANG STELLING BUITENGEWONE LEDEN VERGADERING VAN DE BEDRIJFSAF- DEELING FILMVERHUURDERS FILMS BELANGRIJKER DAN STIEREN GEVECHTEN INSTALLATIE COM MISSIE HERZIENING BIOSCOOPWET JAC. WESSEL OVERLEDEN VAST STELLING ENTREE-PRIJZEN JAAR VERGADERING BIOSCOOPRECLAME- EXPLOITANTEN ALGEMEEN BE- DRIJFSREGLEMENT VAN OVER DE GRENZEN WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST NEDERLANDSCHE BIO SCOOP-BOND ARBITRAAL VONNIS IN HOOGER BEROEP INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 134

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1947 | | pagina 1