VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM ■HHiMHMHi TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 9 MEI 1947 9de JAARGANG JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING - IN MEMORIAM - KEURING HOOFDFILMS - WITTE KEURING - INTERNATIONAAL CON GRES VAN BIOSCOOPEXPLOITANTEN - WEEST ZUINIG MET RECLAME-MATERIAAL - FILM EN MUZIEKAUTEURSRECHT - DE FILM ALS MIDDEL TOT .ONTSPANNING - DE OPERATEURSOPLEIDING - SCHRIFTE LIJKE CURSUS VOOR OPERATEURS - VAN OVER DE GRENZEN - WIJ LAZEN - UNESCO EN DE VRIJE UITWISS'ELING VAN FILMS - ORGANIS'ATIE VOORWETENSCHAP PELIJKE FILM - VERKOOP OUDE PROJEC TIE-INSTALLATIES - KOOLSPITSENBONNEN - UNIFORME SERVICE OP KOMST? - HET OPLEIDEN VAN OPERATEURS IN DE BIO SCOPEN - AANMELDING DONATEUR SCHAP - TOELATING DONATEURSCHAP - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - UITSPRAKEN VAN DE CENTRALE COMMIS SIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 137

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1947 | | pagina 1