VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM iii.iiiiiM.iiii.ii.Mmiin TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 12 DECEMBER 1947 9de JAARGANG ONDRAGELIJKE LAST - IN MEMORIAM D. HAMBURGER Jr. - KERSTCOLLECTE 1947 - COMMISSIE NIEUWE ZAKEN - IS DE FILM EEN KUNST? - REGELING VERMAKE- LIJKHEIDSBELASTING IN STRIJD MET DE GRONDWET? - VERTONING JOURNAALS - DE PERS OVER DE VERMAKELIJKHEIDS- BELASTING - DE FILM OP-DE RIJKSBEGRO TING - UITREIKING WERKBOEKJE - NIEUWE WIJZIGING KEURLOON-TARIEVEN - KORTE BERICHTEN - ALGEMEEN BE- DRIJFSREGLEMENT - TOELATING LIDMAAT SCHAP - BE√čINDIGING LIDMAATSCHAP - GELDIGHEID KOOLSPITSENBONNEN - TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 DER STA TUTEN - UITSPRAAK COMMISSIE VAN GE SCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER - UITSPRAKEN VAN DE CEN TRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 144

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1947 | | pagina 1