(No.'s 145 t.e.m. 152) 1 Alphabetisch overzicht van de onderwerpen, waarin de Inhoudsopgave van het Officieel Orgaan is verdeeld Paginanummer van de Inhoudsopgave ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT (Overname en vestiging van zaken alsmede inschrij vingen in Bedrij f sregister)3 ARBITRAGE (O.a. vonnissen)4 ARTIKEL 15 DER STATUTEN (Strafmaatregelen Hoofdbestuur en beslissingen Ledenraad) 4 ARTIKELEN OVER ALLERLEI ONDERWERPEN4 BELASTINGEN 5 BIOSCOOPWET (Tevens Uitspraken Centrale Commissie voor de Filmkeuring) 6 BUITENLANDSE OVERZICHTEN6 CHARITATIEVE EN SOCIALE ACTIES VAN HET BEDRIJF7 CULTURELE ASPECTEN VAN HET BEDRIJF (Filmcultuur, Regering, Raad voor de Kunst, Culturele Adviescommissie (C.A.C.), Nederlandse Filmproductie en studio, bedrijf, publiek en Unesco)7 DEVIEZEN EN SCREENQUOTERING8 DIVERSE BERICHTEN8 DONATEURSCHAP9 LEDENRAAD9 LEDENVERGADERINGEN VAN BOND EN AFDELINGEN9 LIDMAATSCHAP9 MUZIEKAUTEURSRECHT 10 NECROLOGIE10 PRIJZEN (Prijsbeheersing)10 REGLEMENTEN EN BESLUITEN (Invoering, toepassing en interpretatie) 10 TECHNISCHE COMMISSIE EN TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN BIOSCOOP BEDRIJF (Operateursopleiding, Televisie, enz.)10 WAARBORGSOMMEN (Liquidatie)10 LIJST VAN FOTO'S EN AFBEELDINGEN10 OFFICIEEL ORGAAN 1948

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1948 | | pagina 1