VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NU MM ER: 18 FEBRUARI 1948 10de JAARGANG VOLWASSEN - IN MEMORIAM - DE NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND HER DENKT ZIJN STICHTINGSDAG - GEMEENTE- FINANCIEN EN VERMAKELIJKHEIDSBELAS- TING IN DE TWEEDE KAMER - DE FILM IN TECHNISCH, ARTISTIEK, ECONOMISCH EN SOCIAAL OPZICHT - ALGEMEEN BEDRIJFS- REGLEMENT - BE√čINDIGING LIDMAAT SCHAP - SCHRIFTELIJKE OPLEIDINGSCUR SUS VOOR OPERATEURS - HET WERK BOEKJE - DIPLOMA'S 1948 - LEDENLIJST - FILMVERZEKERING - KEURING VAN BUITENGEWOON LANGE FILMS - ON BRANDBARE FILMS IN ONZE BIOSCOPEN? - AANMELDING DONATEURSCHAP - KORTE BERICHTEN - UITSPRAAK COMMIS SIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - UITSPRAKEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILM- KEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 146

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1948 | | pagina 1