VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM ■■iiIMIMi.TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 12 MAART 1 948 10de JAARGANG HET ONDERSTE UIT DE KAN.- BUITEN GEWONE SPOEDLEDEN VERGADERING - VEREREND BEZOEK - DEBACLE VAN HET FRANSE FILMBEDRIJF - BIOS-COPIE - GEMEENTEFINANCIËN EN VERMAKELUK- HEIDSBELASTING IN DE EERSTE KAMER - OP DE BRES VOOR DE GOEDE FILM - DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN OVER WINSTEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN - BONDSDIPLOMA'S - VOORLOPIGE RAAD VOOR DE KUNST GEÏNSTALLEERD - ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - BENOE MING RAAD VOOR DE KUNST - TWINTIG JAAR FILMKEURING - IN MEMORIAM - EEN RECEPTIE - TRADESHOWS OP MAAN DAG - AANMELDING DONATEURSCHAP - KERSTCOLLECTE BIO-VACANTIEOORD - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST NE- DERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND - ARBI TRALE VONNISSEN IN HOGER BEROEP - TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 DER STA TUTEN - INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING. Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 147

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1948 | | pagina 1