VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 22 APRIL 1948 10de JAARGANG GEMEENTELIJKE BELASTINGFACILITEITEN - DE KRACHTPROEF HOLLYWOOD-LONDEN -CANDIDAATSTELLING HOOFDBESTUUR- IN MEMORIAM - DISPENSATIE ART. 1 D BE- DRIJFSREGLEMENT FILMVERTONING BUITENGEWONE SPOEDLEDENVERGADE- RING - ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - TOELATING LIDMAATSCHAP - BE√čINDIGING LIDMAATSCHAP - DE FILM IN EUROPA - SCHRIFTELIJKE OPLEIDINGSCURSUS VOOR OPERATEURS - KORTE BERICHTEN - IN HOUDSOPGAVE OFFICIEEL ORGAAN - LIQUIDATIE WAARBORGSOM - AANMEL DING DONATEURSCHAP - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST-UITSPRAKEN COM MISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COM MISSIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 148

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1948 | | pagina 1