VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM BBHMnnHHi TELEFOON 23014 EN 23126 IN DIT NUMMER: 30 SEPTEMBER 1948 10de JAARGANG HERINNERING- HET HOOFDBESTUUR DER BELGISCHE ZUSTERORGANISATIE BE ZOCHT NEDERLAND - BIJ EEN AFSCHEID - LEDENRAADSVERGADERING - BESLUITEN VAN DE LEDENRAAD - BONDSCOLLEGES - DE STICHTING „NEDERLANDSE FILM STUDIO" OPENT HAAR POORTEN - ALGE MEEN BEDRIJFSREGLEMENT - TOELATING LIDMAATSCHAP - BRITSE QUOTA-WEEËN - MET LOF! - TOELATING LIDMAAT SCHAP - HET AANBRENGEN VAN SEIN- EN OVERNEEMTEKENS - ASTA THEATER AALS MEER - BEËINDIGING LIDMAATSCHAP - LIQUIDATIE WAARBORGSOM - LIJST VAN GEEN BEZWAAR - VAN OVER DE GREN ZEN - KORTE BERICHTEN - ARBITRAAL VONNIS IN HOGER BEROEP - INSCHRIJ VING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 151

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1948 | | pagina 1