OFFICIEEL ORGAAN 1949 en 1950 (No.'a 153 tem. 161) 1 Alphabetisch overzicht van de onderwerpen, waarin de inhoudsopgave van liet Officieel Orgaan is verdeeld Paginanummer van de Inhoudsopgave ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT (Overname en vestiging van zaken alsmede inschrij vingen in Bedrijfsregister)2 ALGEMENE ONDERWERPEN (Filmcultuur, Regering, Raad voor de Kunst, Culturele Adviescommissie (C.A.C.), Nederlandse filmproductie en studio, bedrijf, publiek en Unesco) 4 ARBITRAGE (O.a. vonnissen)5 ARTIKEL 15 DER STATUTEN (Strafmaatregelen Hoofdbestuur en Ledenraad) 6 ARTIKELEN BELASTINGEN7 BIOSCOOPWET (Tevens uitspraken Centrale Commissie voor de Filmkeuring) 8 BUITENLANDSE OVERZICHTEN8 CHARITATIEVE ACTIES (Zie onder sociale aangelegenheden) 11 DEVIEZEN EN SCREENQUOTERING9 DIVERSE BERICHTEN9 DONATEURSCHAP9 LEDENRAAD9 LEDENVERGADERINGEN VAN BOND EN AFDELINGEN9" LIDMAATSCHAP10 MUZIEKAUTEURSRECHT10 NECROLOGIEn REGLEMENTEN EN BESLUITEN (Invoering, toepassing en interpretatie) 11 SOCIALE AANGELEGENHEDEN (Bio, Roode Kruis, oorlogsinvaliden, lonen en andere arbeidsvoorwaarden, etc.)11 TECHNISCHE COMMISSIE, TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN BIOSCOOP BEDRIJF (Operateursopleiding, televisie, enz.)11 WAARBORGSOMMEN (Liquidatie) 12 LIJST VAN FOTO'S EN AFBEELDINGEN12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1949 | | pagina 1