25 N.V. Multifilm Polygoon Profilti Productie Triofilm ,,K 1 o m p e r t j e", bedrijfsfilm van 22 minuten. Script: Jan Gerhard Toonder. Table-top: Han van Gelder. Camera: John v. d. Meulen Ruud Herblot. Systeem: Table-top met Life Action. Studio: Marten Toonder Filmstudio te Amsterdam. Laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „Theo do ra", bedrijfsfilm van 18 min. Script: Jan Gerhard Toonder. Animation: Harold F. Mack. Camera: Ytzen Brusse. Systeem: tekenfilm met Life Action. Studio: Marten Toonder Filmstudio te Amsterdam. Laboratorium: filmfabriek Multifilm N.V. te Haarlem. „Verbetering van verwaar loos d g r a s 1 a n d" (16 mm) en „Wa terbeheersing bij grasland" (16 mm), instructiefilms, in opdracht van de M.S.A. Draaiboek, regie en camera: Hattum Hoving. Montage; Hattum Hoving, „Papier" (16 mm) bedrijfsfilm, in op dracht van de Koninklijke Papierfabrieken van Gelder Zonen. Draaiboek en regie: W. Gerdes. Camera: W. H. Heytman Hattum Hoving. Montage: W. Gerdes. „Watersnood 1953" (16 mm), repor tage, in opdracht van de Regeringsvoor lichtingsdienst/N.T.S. Camera: Hattum Hoving W. Gerdes W. H. Heytman P. Kaart F. J. Dupont. Montage: Hattum Hoving F. J. Dupont. „Tropenweelde en tropen leed" (16 mm), documentaire, in opdracht van de Simavi. Montage: J. C. Mol. Studio en laboratorium: filmfabriek N.V. Multi film. „Land van. Melk", documentaire kleurenfilm, in opdracht van het Neder lands Zuivelbureau. Scenario: Mels v. d. Meeburg. Productieleiding: J. Jansen. Camera: P. Buis Joh. Blansjaar Piet Out. ,,B 1 o s s o m t i m e in H o 1 1 a n d", pro pagandafilm (16 mm) in kleuren, 140 m, in opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij te Den Haag. Twaalf co- pieën in vier versies. Scenario: Jo de Haas. Camera: Jo de Haas. Geluid: D. M. van Duijne. „Triomf der Hygiën. e", bedrijfs film (16 mm) van 300 m, in opdracht van de N.V. Plaatwerkerij en Verzinkerij v/h P. Bammens en Zn. te Maarssen. Scenario: S. Leuw. Camera: Jo de Haas. Geluid: D. M. van Duijne. Studio en laboratorium: filmfabriek Triofilm te Amsterdam. WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST (Zie ook onder: Algemeen Bedrijfsreglement, Toelating lidmaatschap en Beëindiging lidmaat schap) (Opgave nr. 10) Pag. 8: TECHNISCHE COMMISSIE Bestuur is thans als volgt samengesteld: D. J. van Leen, Dordrecht, Voorzitter M. Cornelissen, Amsterdam O. P. Besseling, Amsterdam G. H. Groenewegen, Leiden L. B. Kagenaar, Utrecht Jhr. F. L. Bicker, Amsterdam H. W. Hagenberg, Secretaris L. Claassen, Pl.v.v. Secretaris Secretariaat: Bondsbureau te Amsterdam

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 22