26 BESTUUR STICHTING: INSTI TUUT VOOR OPLEIDING VAN TECHNISCH BIOSCOOP-PERSO NEEL Bestuur is thans als volgt samengesteld*. W. F. Dubbeldeman, Amsterdam, Voor zitter G. H. Groenewegen, Leiden, Penning meester O. P. Besseling, Amsterdam D. Meenhorst, Rijksbrandweerinspectie, Oranjesingel 6, Breda A. Hakhof, Kath. Bond St. Antonius, Rokin 54, Amsterdam F. v. d. Heyden, Stalpertstraat 130. Den Haag H. J. van Kerkwijk, Alg. Bedrijfs Bond. p/a Henri Polaklaan 9, Amsterdam E. F. W. Trijssenaar, Eindhoven H. W. Hagenberg, Secretaris L. Claassen, Pl.v.v. Secretaris Secretariaat: Bondsbureau te Amsterdam Pag. 14: Amsterdam, toevoegen: Flora Theater, Amstelstraat 24, tel. 30469, Firma S. Barnstijn N. F. van Ewijk, corr.-adres: Potterstraat 16, Utrecht, tel. 12461 K 3400 (district Utrecht). Amsterdam, Roxy. Schrappen: ,,J. A. Reinders, leider". Pag. 18: Bïadel, De Posthoorn. Schrappen: ,,N.V. Gofilex etc." Toevoegen: ,,C. Geerts, corr.-adres: Terheydenseweg 168, Breda, tel. 6764 K 1600 (district Breda) Deze wijziging geldt tevens voor: Pag. 27 Fijnaart, pag. 35 Hilvarenbeek, pag. 52 Swalmen, pag. 58 Yselstein en pag. 59 Yzendijke. Pag. 19: Toevoegen: Boskoop (Afd. Westen) (Geen kengetal) Bioscoop R. K. Verenigingsgebouw, Ro zenstraat, B.A.G. Heemskerk, corr.- adres: Prinsengracht 245a, Amsterdam, tel. 46806 K 2900 (district Amster dam) Pag. 23: Doetinchem, Scala. Toevoegen tel. no. theater: ,,3762" en privé: „4289". Toevoegen: Domburg (Afd. Westen) K 1188 (district Goes) Bioscoop „Wilhelmina", Noordstraaf A-33, L. J. H. Luxembourg, corr.-adres: Utrechtseweg 79, Arnhem, tel. 20502 K 8300 (district Arnhem). Pag. 32: Haarlem, Palace. Achter accolade als volgt wijzigen: Schrappen: A. R. B. Maas, directeur. Toevoegen: W. J. M. Maas, directeur. Pag. 38: Leerdam, Kunstmin, Schrappen: „Bioscoop Kunstmin etc." Toevoegen: „City Theater, Nieuwstraat 51, tel. 80, N.V. City Theater i.o., corr.- adres: H. P. ter Haar, Horndijk 8. Pag. 39: Leiden, Lido. Naam exploitante „N.V. Molian" wijzi gen in „N.V. Lido Theater". Pag. 40: Losser. Naam bioscoop „Concordia" wijzigen in ,,Rex Theater". Lutjebroek, City. Tel. no, privé S. Spanjaart als volgt wij zigen: „5077 K 2200" Pag. 41: Middelburg. Toevoegen achter accolade: „H. A. b. G. Wöhler, alg. leider". Pag. 47: Ravenstein, Centraal. Corr.-adres wijzigen in: „Buitenhaven 4, 's-Hertogenbosch".

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 23