r J Honen zo Maskerage Panta rhei Circus 't Schot is te boord Mensen en Microben Het volgende Hoofdstuk Spiegel van Holland De gouden Vis „Slaet opten trommele" Ontsloten land Op vaste grond Naar nieuwe bestemming Geef hun het licht terug De Hand aan de Ploeg Aruba in de Branding De Brug in Willemstad Sociale Zorg op de Antillen De Strijd om de Bodem Het Hoofdbestuur heeft na ingewonnen advies van de Culturele Advies commissie, aan de in artikel 6 van het Bedrijlsreglement inzake de vertoning van Nederlandse Films omschreven lijst toegevoegd VillCeilt Vail Gogh (kleurenfilm) Het open venster (kleurenfilm) Als aanbevolen films Polygoon-Profilti Vijllanden-prodm tic - N.V. Col. F.Office N.V. H. van der Horst N.V. Filmverliuurlc. Nova M. de Haas B. Haansira Lengte 691 Meter Lengte 473 Meter Lengte 600 Meier Lengte 204 Meter Lengte 333 Meier H. Wassenaar H. van der Horst - N.V. Filmverliuurlc. Nova M. rle Haas N.V. Filmvernuurlc. Nederland - I.engte 388 Meter M. Toonder Film N.V. - N.V. Filmvernuurlc. Nederland - R. Haanstra Eagle Lion Film Mij. N.V. en als aangewezen films M. Toonder Film N.V. - Col. F. Oltice N.V. N.V. Forum Filmproductie Actueel Film Polygoon-Profilti Polygoon-Profilti Polygoon-Profilti Otto van Neijenhoff - N.V. Filmvernuurlc, Nederland - Lengte 300 Meter Polygoon-Profilti Polygoon-Profilti Polygoon-Profilti Lengte 286 Meter Lengte 262 Met ei Lengte 293 Meier Lengte 329 Meter Lengte 424 Meter Lengte 480 Meter Lengte 424 Meter Polygoon-Profilti Polygoon-Profilti Lengte 321 Meter Lengte 327 Meter Lengte 238 Meter Lengte 361 Meter Lengte 303 Meter Alle Ieeltijden Alle leeftijden Alle leeftijden 14 jaar Alle Ieeltijden Alle leeftijden Alle Teef lijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 34