GEWIJZIGD ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT 4 Het Hoofdbestuur heeft besloten toestemming te verlenen als bedoeld in het Gewijzigd Alge meen Bedrijfsreglement aan: de N.V. Standaard Films te Leiden tot het overnemen en voortzetten van de permanente bioscoop-A Greenway Theater te Voorschoten, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door de heer W. J. v. d. Ham; de N.V. City Theater i.o. te Leerdam tot het overnemen en voortzetten van de permanente bio scoop-A Kunstmin aldaar, welke bioscoop voor heen werd geëxploiteerd door de heer J. de Reuver; de heer B. A. G. Heemskerk te Amsterdam tot inschrijving te zijnen name in het Bedrijfsregister van de Bond van een permanente bioscoop-B in het R.K. Verenigingsgebouw te Boskoop, zulks onder zekere voorwaarden; de heer L. H. J. Luxembourg te Arnhem tot het gaan exploiteren van een permanente bioscoop-B in de zaal ,,Wilhelmina" te Domburg; de heer C. Geerts te Breda tot het overnemen en voortzetten van de volgende permanente bio scopen-B: Concordia te Yselstein, Rosbender te Swalmen, Hofzicht te Yzendijke, De Beurs te Fijnaart, De Posthoorn te Bladel en Zaal Goes te Hilvarenbeek, welke bioscopen voorheen wer den geëxploiteerd door de N.V. Gofilex. de firma Lido Theater te Vlijmen, waarvan fir manten zijn de heren W. J. Kessel Sr. en Jr., om toelating tot het lidmaatschap en inschrijving te haren name in het Bedrijfsregister van de perma nente bioscoop-A Lido Theater aldaar, welke voorheen werd geëxploiteerd door de heer W. Kessel Jr.; de N.V. Lido Theater te Leiden, waarvan di recteur is de heer L. van, Praag, om toelating tot het lidmaatschap en inschrijving te haren name in het Bedrijfsregister van de gelijknamige bio scoop aldaar, welke voorheen werd geëxploiteerd door de N.V. Molian. De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar op 1 April 1953 gehouden zitting besloten afwijzend te beschikken op de navolgende aanvragen, in gediend door: de heer C. van 't Hoft te Rotterdam tot het gaan exploiteren van een nieuw te bouwen per manente bioscoop-A aan de Wolphaertsbocht al daar; Mevr. J. Alblas-Loyens te Breda tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop- A in zaal ,,De Kanonnier'' te Oosterhout. De Commissie Nieuwe zaken heeft in haar op 6 Mei 1953 gehouden zitting besloten toestemming als bedoeld in genoemd reglement te verlenen aan: de heer J. Geesink te Amsterdam tot het gaan exploiteren van de bedrijfstakken d (de productie van teken- en poppenfilms) en e (de productie van films, niet vallende onder a, b, c of d) van een filmproductiezaak. De Commissie Nieuwe Zaken heeft in dezelfde zitting besloten afwijzend te beschikken op de na volgende aanvragen, ingediend door: de firma Royal Theater te Enschede tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bio scoop-A te Enschede; de heer J. A. Olde Dubbelink te Denekamp tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A te Oldenzaal; de heer J. Geesink te Amsterdam tot het gaan exploiteren van de bedrijfstak a (de productie van speelfilms) van een filmproductiezaak. AANMELDING LIDMAATSCHAP Voor het lidmaatschap heeft zich aangemeld: de N.V. City Theater i.o. te Leerdam voor de exploitatie van een permanente bioscoop-A aldaar; de heer C. Geerts te Breda voor de exploitatie van. zes permanente bioscopen-B in resp. Ysel stein, Swalmen, Yzendijke, Fijnaart, Bladel en Hilvarenbeek. TOELATING LIDMAATSCHAP Tot het lidmaatschap zijn toegelaten op voor waarde dat hiertegen geen gegronde bezwaren worden ingediend, binnen acht dagen na het ver schijnen van deze publicatie: de heer H. v. d. Horst te Aerdenhout, exploi tant van een filmproductiezaak; de heer Y. Brusse te Amsterdam, exploitant van een filmproductiezaak; de N.V. Nationale Filmproductie Mij. te Utrecht, exploitante van een filmproductiezaak. de Firma Lido Theater te Vlijmen, exploitante van de gelijknamige bioscoop aldaar; de N.V. Lido Theater te Leiden, exploitante van de gelijknamige bioscoop aldaar.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 5