VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 AMSTERDAM mmmmmmmmmmm^mmmmmm TELEFOON 99261 (3 LIJNEN) IN DIT NUMMER: 16de JAARGANG 20 MEI 1954 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADE RING - VERANDERING VAN KOERS - GE WIJZIGD ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - BELASTING OP VERMAKELIJKHEDEN - HET STREVEN NAAR ORDENING IN DE „NEW LOOK" - RECTIFICATIE - GEEN VERHOGING VAN OMZETBELASTING VOOR HET FILMBEDRIJF - TOELATING LIDMAATSCHAP - AANMELDING LIDMAAT SCHAP - VIERDE INTERNATIONALE KLEU RENFILM- EN RUIMTEFILMCONGRES - IN LEIDING TOT DE FILMAESTHETIEK - DE FILM IN ONS LEVEN - EEN NIEUWE BIO SCOOP - NIEUWS UIT HET BUITENLAND - NIETIGHEIDSPROCEDURES - NIEUWS UIT DE CABINE - HERSTEL VAN HET LANDELIJK CONTACT DER PLAATSELIJKE COMMISSIES VAN TOEZICHT - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - ARBITRAAL VONNIS IN HOGER BEROEP - UITSPRAAK COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - IN EN BUITEN DE STU DIO'S - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 179

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1954 | | pagina 1